معاونت دانشجویی و فرهنگی- اخبار معاونت دانشجویی و فرهنگی
کارگاه کار با حیوانات آزمایشگاهی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

کارگاه کار با حیوانات آزمایشگاهی با همکاری انجمن علمی دانشجویی و معاونت فرهنگی دانشگاه برگزار شد.

در این کارگاه که دکتر جعفر شهرکی عضو هیات علمی دانشگاه به عنوان مدرس حضور داشتند دانشجویان با نحوه کار با حیوانات آزمایشگاهی آشنا شدند.

این کارگاه در تاریخ 19/2/95 روز یکشنبه در سالن آمفی تئاتر مجتمع آموزشی برگزار شد.

نشانی مطلب در وبگاه معاونت دانشجویی و فرهنگی:
http://old.zbmu.ac.ir/find.php?item=16.1206.6685.fa
برگشت به اصل مطلب