اهداف و برنامه ها
  1)کاهش قابلیت و توانایی سامانه ‌ های شناسایی، هدف یابی و دقت هدف ‌ گیری تسلیحات آفندی دشمن.

  2)تقلیل آسیب ‌ پذیری و کاهش خسارات و صدمات تأسیسات، تجهیزات و نیروی انسانی مراکز حیاتی، حساس و مهم نظامی و غیرنظامی کشور در برابر تهدیدات و حملات دشمن،وبلاهای غیر طبیعی.

  3)حفظ سرمایه ‌ های کلان ملی کشور.

  4)حفظ توان خودی جهت ادامه فعالیت ‌ ها و تداوم عملیات تولید و خدمات رسانی.

  5)سلب آزادی و ابتکار عمل از دشمن و ایجاد شرایط سخت و دشوار برای وی در صحنه عملیّات.

  6)صرفه ‌ جویی در هزینه ‌ های تسلیحاتی و نیروی انسانی.

  7)افزایش آستانه مقاومت مردمی و قوای خودی در برابر تهاجمات دشمن و بلاهای غیر طبیعی.

  8)تحمیل هزینه بیشتر به دشمن از طریق وادار نمودن وی به تلف نمودن منابع محدود خود بر روی اهداف کاذب و فریبنده و سلب اصل صرفه جویی قوا از وی.

  9)بالا بردن توان دفاعی کشور.

  10)توزیع ثروت، جمعیّت و سرمایه ‌ های ملّی در کل فضای سرزمینی کشور از طریق اعمال سیاست تمرکززدایی، آمایش سرزمینی و پراکندگی زیرساختهای کلیدی و مراکز حیاتی، حساس و مهم تولیدی محصولات کلیدی (نیروگاهی، پالایشگاهی، صنعتی، نظامی، غذایی، آبرسانی،بهداشتی و ...)

  11)ایجاد آمادگی ‌ های لازم مقابله با دشمن در شرایط تهدیدات نامتقارن.

12)حفظ تمامیّت ارضی، امنیّت ملّی و استقلال کشور .
 • اطلاعات تماس
 • 3دفتر ریاست : 2222069
 • نمابر : 32225150
 • 3اداره آمار و فناوری اطلاعات : 2233088
 • 3روابط عمومی : 2254538
 • 3معاونت تحقیقات و فناوری :2230770
 • معاونت دانشجویی :32254741
 • اطلاعات تماس
 • معاونت توسعه مدیریت
  و منابع : 32234699
 • نمابر : 32232023-054
 • معاونت آموزشی : 32254544
 • 3معاونت بهداشتی : 2222035
 • 3معاونت غذا و دارو : 2251790
 • معاونت درمان : 32250991
 • اطلاعات تماس
 • بیمارستان امیرالمومنین(ع) : 32295117
 • بیمارستان امام خمینی (ره) : 32232014
 • 3بیمارستان سیدالشهداء زهک : 3222614
 • مرکز بهداشت زابل :32221742
 • شبکه بهداشت و درمان زهک :33224440
 • اطلاعات تماس
 • 3دانشکده پرستاری :2223948
 • دانشکده پزشکی : 32253537
 • دانشکده پیراپزشکی :
 • دانشکده داروسازی :32253527
 • 3دانشکده بهداشت :2253536