اخبار و فعالیتها

راه اندازی صفحه اختصاصی جهت کمیته پدافند غیرعامل دانشگاه

در آبان ماه 93 بنا به تصمیمات اتخاذ شده در این کمیته و جهت فعالیت بهتر و انعکاس فعالیتهای انجام شده توسط این کمیته زیربخش مربوطه در وب سایت دانشگاه ایجاد شده است.

درخواست از کلیه واحدهای دانشگاه جهت ارائه گزارش فعالیت در مورد پدافند غیر عامل

پیرو نامه شماره 11553 تاریخ 23 مهر ماه 93 در خصوص محورهای برنامه ای پدافند غیرعامل،از کلیه واحدهای دانشگاه خواسته شده است تا اقدامات و فعالیتهای کمی و کیفی انجام شده در آن حوزه را به اطلاع این کمیته برسانند

 • اطلاعات تماس
 • 3دفتر ریاست : 2222069
 • نمابر : 32225150
 • 3اداره آمار و فناوری اطلاعات : 2233088
 • 3روابط عمومی : 2254538
 • 3معاونت تحقیقات و فناوری :2230770
 • معاونت دانشجویی :32254741
 • اطلاعات تماس
 • معاونت توسعه مدیریت
  و منابع : 32234699
 • نمابر : 32232023-054
 • معاونت آموزشی : 32254544
 • 3معاونت بهداشتی : 2222035
 • 3معاونت غذا و دارو : 2251790
 • معاونت درمان : 32250991
 • اطلاعات تماس
 • بیمارستان امیرالمومنین(ع) : 32295117
 • بیمارستان امام خمینی (ره) : 32232014
 • 3بیمارستان سیدالشهداء زهک : 3222614
 • مرکز بهداشت زابل :32221742
 • شبکه بهداشت و درمان زهک :33224440
 • اطلاعات تماس
 • 3دانشکده پرستاری :2223948
 • دانشکده پزشکی : 32253537
 • دانشکده پیراپزشکی :
 • دانشکده داروسازی :32253527
 • 3دانشکده بهداشت :2253536