برگشت به دانشگاه علوم پزشکی زابل
   [صفحه اصلی ]     [ English ]  
بخش‌های اصلی
معاونت فرهنگی ودانشجویی::
دفتر معاونت ::
روابط عمومی::
آئین نامه ها::
مدیریت امور دانشجویی::
تغذیه::
امور اداری::
اداره رفاه::
امور خوابگاه ها::
مدیریت تعالی فرهنگی::
جشنواره فرهنگی هنری کشور::
واحد قرآن وعترت::
امور مالی::
امور فرهنگی وفوق برنامه::
امور تربیت بدنی::
کانون های و تشکل ها دانشجویی ::
شورای انضباطی::
اداره مشاوره::
خدمات اداری::
واحد بهداشت::
انفورماتیک ::
آموزش::
تقویم آموزشی دانشگاه::
حراست::
بسیج دانشجویی::
::
شماره پیامک معاونت

30004650405040

..
وبلاگ کارشناس فرهنگی دانشگاه

AWT IMAGE

..
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
دریافت اطلاعات پایگاه
نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در کادر زیر وارد کنید.
..
portal

AWT IMAGE

..
:: شیوه نامه اجرایی : شیوه نامه اجرایی ::

شیوه نامه اجرایی انضباطی دانشجویان
مقدمه
   انقلاب اسلامی که به برکت نفس قدسی حضرت امام (ره) و خون مطهر شهدای والا مقام به ثمر نشست ،  حاصل دگرگونی فرهنگی و بیداری و احساس مسئولیت آحاد جامعه و به خصوص قشرجوان و دانشجو بود . جوانان با الهام از معنویت و روشنگری برخاسته از تفکر انقلاب اسلامی که در اندیشه و کلام امام (ره) آشکار است، ساختار فرهنگی ، سیاسی و اجتماعی کشور را دگرگون نموده و عرصه جدیدی را در تاریخ فرهنگ بشری گشودند.
    دانشگاهها ، به تحقیق ، یکی از ارکان مؤثر در حرکت انقلاب و تنویر افکار مردم محسوب می شوند و اهمیت نقش دانشجویان به عنوان نخبگان نسل جوان در مراحل مختلف پیروزی انقلاب ، تثبیت نظام و دفاع از آن انکار ناپذیر است . از این روی ، مسائل فرهنگی دانشگاهها و صیانت از جایگاه و منزلت رفیع آنها همواره به عنوان یکی از محورهای اصلی در کلام امام (ره) و رهنمودهای مقام معظم رهبری     ( مدّ ظلّه ) مورد عنایت خاص بوده است .
    پاسداری از جایگاه رفیع دانشگاه و کمک به سالم نگهداشتن محیطهای آموزشی و پژوهشی و تأمین حقوق عمومی دانشگاهیان ، از طریق ترغیب دانشجویان به حفظ کرامت دانشجویی و مقابله با بی نظمی ،   هنجار شکنی و نادیده گرفتن حقوق فردی و اجتماعی دیگران از اهداف مهمی محسوب می شوندکه کمیته های انضباطی در راستای کمک به تحقق آنها تشکیل می گردد . بدیهی است باوجود اعضای دانشمند و دانشجو در ترکیب شورای کمیته ها ، توجه به شیوه های برخوردصحیح و عالمانه با تخلفات دانشجویی و رعایت تقوا در امر قضاوت و تصمیم گیری ، جزواصول اساسی و خدشه ناپذیر این شورا ها تلقی می شوند.
    برخورد سطحی با تخلفات دانشجویان و صدور حکم بدون توجه به اثرات تبعی آن بر روابط خانوادگی و اجتماعی دانشجو و تأثیر تربیتی و فرهنگی آن در افراد مختلف یا دیگر دانشجویان ، پیامدمثبتی در راستای رسیدن به جامعه ای با تخلفات کمتر به همراه نخواهد داشت . بنا بر این ،ضروری است که در صدور احکام انضباطی ، آثار تبعی اجرای احکام نیز مد نظر قرار گرفته وبه گونه ای تصمیم گیری و عمل شود که اثرات منفی برخوردها به حداقل کاهش یابد . اتخاذشیوه های تربیتی و تذکر آمیزدر کنار صدور احکام مناسب و مؤثر ظرافت خاصی را می طلبدکه در این رابطه صدور احکام تعلیقی نقش مهمی در نیل به اهداف تربیتی  کمیته های انضباطی ایفا خواهد نمود.
    پرهیز از استفاده ابزاری ازکمیته های انضباطی در واکنش به اعتراضات و ناخرسندی دانشجویان نیز مورد تأکید است . ایجاد و حفظ جوّ صمیمیّت ، تفاهم و اعتماد ، از طریق حل و فصل مسائل دانشجویان و پاسخگویی به مشکلات و پرسشهای آنان ، نیازمند سعه صدر و پذیرش فضای انتقاد و گفتگواست. در نتیجه ، گریز از پاسخگویی به دانشجو و توسل به برخورد انضباطی صرف ، نتایج زیانباری را به همراه داشته و موجب کاهش اعتماد دانشجو به این نهاد ارزشمند خواهد شد .
    در هرحال ، شورای کمیته انضباطی که از این پس به اختصار شورای انضباطی نامیده می شود ، به عنوان نهادی حساس در مجموعه مدیریت دانشگاه ، موظف است که ضمن انجام مسؤ لیت خود در رسیدگی به تخطی دانشجویان از منش دانشجویی و اخلاق متعالی ، وظایف اساسی دانشگاه در راستای رشد استعدادهای دانشجویان و تقویت روحیه استقلال و اعتماد به نفس در آنان را مد نظر داشته و ازهرگونه برخوردی که موجبات تحقیر و توهین به دانشجو را فراهم می کند ، اجتناب ورزد . هر چند ، در مواردی ، تنبیه ،  اجتناب ناپذیر است . اما ، با تأکید به پرهیز از هرگونه تجسس وتفتیش ، ضرورت دارد که این برخورد ، توأم با حفظ آبرو و حیثیت اجتماعی دانشجو باشد .از اولین مراحل تذکر و ارشاد آغاز شده و زمینه اجتناب از تخلف و میل به اصلاح را درفرد خاطی و محیط ایجاد نماید.
   با ضرورتی که هم اکنون درجهت دهی هر چه بیشتر این نهاد به سمت قانون گرایی وجود دارد ،     به منظور تنظیم دقیق تراحکام انضباطی ، بر اساس آیین نامه انضباطی مصوب جلسه 358 شورای عالی انقلاب فرهنگی به تاریخ 14/6/74 که به اختصار « آیین نامه » نامیده می شود ، و به استناد بند اول ازمصوبات جلسات 429 و 430 آن شورا به تاریخ 21/7/77 و 5/8/77 ،‌ « شیوه نامه » حاضر ، باهدف تفکیک جزئی تر تخلفات و رفع ابهام از تداخل و کلیت در آنها ، تطبیق و ایجادتناسب میان تخلفات و تنبیهات ، و در نتیجه ، وحدت رویه بیشتر در احکام صادره ، و نیز، تعیین مراجع صالحه برای تشخیص وقوع برخی تخلفات ، به شرح زیر ، تدوین شده است :
 بخش 1 :                         
ترکیب اعضای شوراهای انضباطی دانشجویان
ماده 1- به استناد بند اول از مصوبات 429 و 430 مورخ 21/7/77 و 5/8/77 شورای عالی انقلاب فرهنگی و با تکیه بر تجربه های پیشین از عملکرد شورا های انضباطی و نیز ضرورت تمایز میان اعضای شوراهای بدوی و تجدید نظر دانشگاه ها ، پیرو ابلاغیه مورخ 29/12/1378 ، ترکیب اعضای شورا های انضباطی دانشگاه ها و شورای مرکزی انضباطی و شرایط عضویت آنها به شرح زیر اصلاح و تعیین می شود . ضروری است رییس دانشگاه ، پیش از هرگونه اتخاذ تصمیم در شوراهای انضباطی دانشگاه ، نسبت به ترمیم و تکمیل اعضای آن ها اقدام کند .
   ضمناً ، تشکیل شوراهای انضباطی در مجموعه های آموزش عالی جدید التأسیس و یا مجموعه هایی که عضوی از اعضای تعیین شده را ندارند ، منوط به تأیید شورای مرکزی انضباطی وزارتین ذی ربط و یا ترتیبی که تعیین می نمایند ، می باشد و چنانچه ، شرایط تأیید لازم را احراز ننمایند ، شوراهای انضباطی یکی از دانشگاه های همجوار ، جهت رسیدگی به تخلفات انضباطی دانشجویان آنان تعیین می گردد .
الف – ترکیب اعضای شورای انضباطی بدوی دانشگاه
1- معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه ، به عنوان رییس شورای بدوی
2- یکی از اعضای هیأت علمی گروه معارف یا حقوق دانشگاه و یا معاونان دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه به انتخاب مسئول دفتر یادشده
3- یکی از اعضای هیأت علمی دانشگاه ، به انتخاب شورای دانشگاه از میان اعضای هیأت علمی معرفی شده توسط دانشکده ها
4- دو نفر دانشجوی دانشگاه ، به انتخاب شورای فرهنگی دانشگاه از میان دانشجویان معرفی شده توسط دانشکده ها
5- دبیر شورای انضباطی بدوی به پیشنهاد رییس شورای بدوی و انتخاب رییس دانشگاه ، بدون داشتن حق رأی
تبصره 1- تعیین کلیه اعضاء ترکیب فوق الزامی بوده ، جلسات با حضور رییس و دبیر شورای انضباطی بدوی و حداقل دو عضو دیگر تشکیل می شود و احکام آن با سه رأی موافق معتبر است .
تبصره 2- چنانچه ، معاونت دانشجویی و معاونت فرهنگی دانشگاه ، به صورت مجزا تشکیل شده باشند ، معاون دانشجویی به عنوان رییس شورای بدوی است .
تبصره 3- ترکیب اعضای شوراهای بدوی اقماری در دانشگاه های گسترده ، به پیشنهاد شورای تجدید نظر دانشگاه و تأیید شورای مرکزی انضباطی تعیین می شود .
تبصره 4- دانشگاه ها می توانند حسب تشخیص شورای انضباطی تجدید نظر خود ، نسبت به تشکیل شورای حل اختلاف و ارشاد دانشجویی در زیر مجموعه شورای انضباطی بدوی ، متشکل از دبیر شورای بدوی یا جانشین وی به عنوان رییس هیأت ، مسئول دفتر مشاوره یا جانشین وی ، یک نفر از اعضای هیأت علمی ترجیحاً از گروه حقوق و یکی از معاونان دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ، برای بررسی مقدماتی و تلاش برای حل مشکل یا اختلاف گزارش های انضباطی ارجاع شده توسط رییس شورای انضباطی بدوی ، از بعد ارشادی و تنبیهی با تفویض اختیار تعیین تنبیه تا بند 3 اقدام نمایند .
 ب- ترکیب اعضای کمیته انضباطی تجدید نظر دانشگاه
1- رییس دانشگاه ، به عنوان رییس شورای تجدید نظر
2- مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه
3- دو نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه ، به انتخاب شورای دانشگاه ، از میان اعضای هیأت علمی معرفی شده توسط دانشکده ها
4- یک نفر دانشجوی دانشگاه به انتخاب شورای فرهنگی دانشگاه ، از میان دانشجویان معرفی شده توسط دانشکده ها
5- معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه ، به عنوان دبیر شورای تجدید نظر ، بدون داشتن حق رأی
تبصره 1- تعیین کلیه اعضای ترکیب فوق ، الزامی بوده ، جلسات شورای تجدید نظر ، با حضور رییس و دبیر شورا و حداقل دو عضو دیگر تشکیل شده و احکام آن با سه رأی موافق قابل اجراست .
 تبصره 2- چنانچه ، معاونت دانشجویی و معاونت فرهنگی دانشگاه ، به صورت مجزا تشکیل شده باشند ، معاون دانشجویی ، به عنوان دبیر شورای تجدید نظر و معاون فرهنگی ، به عنوان یکی از دو عضو هیأت علمی دانشگاه است .
 تبصره 3- اعضای دارای رأی در شورای تجدید نظر ، نباید عضو دارای رأی شورای بدوی باشند .
ج – ترکیب اعضای شورای مرکزی انضباطی دانشجویان
1- معاون دانشجویی وزارت علوم یا معاون دانشجویی و فرهنگی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، حسب مورد ، به عنوان رییس شورا
2- مدیر کل دانشجویان داخل وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، حسب مورد
3- یکی از مسؤولان دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها ، به پیشنهاد رییس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها و حکم وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری یا بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، حسب مورد
4- یک نفر حقوقدان از بین اعضای هیأت علمی دانشگاه ها ، به پیشنهاد رییس شورای مرکزی انضباطی و حکم وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری یا بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، حسب مورد
5- یک نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه ها ، به پیشنهاد رییس شورای مرکزی انضباطی و حکم وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری یا بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، حسب مورد
6- یک نفر دانشجو از میان اعضای دانشجویی شوراهای انضباطی دانشگاه ها به پیشنهاد رییس شورای مرکزی انضباطی و حکم وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری یا بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، حسب مورد
7- معاون دانشجویی و فرهنگی یکی از دانشگاه ها ، به پیشنهاد رییس شورای مرکزی انضباطی و حکم وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری یا بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، حسب مورد
8- دبیر شورای مرکزی انضباطی دانشجویان ،، به پیشنهاد رییس شورای مرکزی انضباطی و حکم وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری یا بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، حسب مورد ، بدون داشتن حق رأی
تبصره 1- تعیین کلیه اعضای ترکیب فوق ، الزامی بوده ، جلسات شورای مرکزی انضباطی با حضور 5 عضو صاحب رأی رسمیت می یابد و تصمیمات جلسه با حداقل 4 رأی موافق از بین اعضای حاضر معتبر بوده و احکام قطعی آن ، لازم الاجراست .
تبصره 2- اعضای شوراهای بدوی ، تجدید نظر یا مرکزی ، در هیچیک از موضوعاتی که خود طرف دعوا بوده یا در آن موضوع قبلاً رأی داده باشند ، حق رأی ندارند ؛ البته ، صرفاً ارائه توضیح یا اعلام نظر در بعد شکلی پرونده مانعی ندارد .
تبصره 3- عضویت عضو دانشجویی در شوراهای انضباطی دانشگاه ، با ابلاغ حکم عضویت در شورای مرکزی لغو می گردد
د – شرایط عضویت و روش انتخاب
کلیه اعضای شوراهای انضباطی که به لحاظ شخصیت حقیقی انتخاب می شوند ، باید در تقوی ، امانتداری و استقلال نظر از حسن شهرت برخوردار بوده ، مورد وثوق و فاقد سوء سابقه باشند . علاوه بر آن ، هر یک از اعضای منتخب باید دارای شرایط خاص باشند که شرایط عضویت و روش انتخاب آن ها به شرح زیر است :
1-اعضای هیأت علمی :
1/1 - اعضای هیأت علمی منتخب، باید متأهل باشند .
2/1 - در دانشگاه هایی که رشته حقوق تدریس می شود ؛ باید دست کم یکی از اعضای هیأت علمی شوراهای بدوی یا تجدید نظر از بین اعضای هیأت علمی مدرس در زمینه حقوق انتخاب شود .سایر دانشگاه ها می توانند برای این منظور ، یکی از اعضای هیأت علمی دانشگاه های دیگر را که در زمینه حقوق تخصص دارند ، به عضویت یکی از شوراهای انضباطی خود در آورند .
3/1 - شورای دانشگاه ، هر دو سال یک بار ، اعضای شوراهای انضباطی دانشگاه را از میان اعضای هیأت علمی که شوراهای دانشکده ها معرفی می کنند ، انتخاب می نماید .
2-دانشجویان :
1/2 - متأهل و در صورت وجود دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه ،  از دانشجویان دوره کارشناسی ارشد یا دکتری باشند .
2/2 - حداقل ، نیمی از واحدهای آموزشی دوره تحصیلی خود را گذرانده باشند ، مگر آنکه ، یکی از مقاطع تحصیلی پیشین خود را در همان دانشگاه به پایان رسانده باشند .
3/2 - در طی مدت تحصیل خود در دانشگاه ، مشروط نشده باشند .
4/2 - سابقه تنبیه انضباطی نداشته باشند .
5/2 – شورای فرهنگی دانشگاه ، دانشجویان منتخب را از میان 2 نفر معرفی شدگان از هر دانشکده انتخاب می کند .
3-دبیر شوراهای بدوی و شورای مرکزی :
1/3 - دبیر شورای انضباطی بدوی دانشگاه ها ، از بین کارکنان حوزه دانشجویی ، ترجیحاً امور انضباطی دانشگاه ، که واجد پست سازمانی کارشناسی یا بالاتر هستند و در غیر اینصورت ، از اعضای هیأت علمی دانشگاه انتخاب می شود ؛ مشروط بر آن که متأهل و دارای حسن شهرت در برخورد مناسب با دانشجویان باشد. ضمناً ارسال مدارک صلاحیتهای فردی و طی دوره های آموزشی لازم جهت شروع به کار دبیران جدید به شورای انضباطی مرکزی و اخذ تأیید آن مراجع الزامی است .
2/3 – دبیر شورای مرکزی انضباطی از میان کارکنان واجد پست سازمانی کارشناسی یا بالاتر دبیرخانه شورای مرکزی یا اعضای هیأت علمی متأهل دانشگاه ها یا وزارت انتخاب می شود .
4- به منظور انتخاب اعضای هیأت علمی در شوراهای انضباطی دانشگاه ، لازم است رییس دانشگاه ، حداقل ، دو ماه پیش از پایان دوره عضویت ایشان ، فهرست اعضای هیأت علمی معرفی شده توسط دانشکده ها را اخذ و به شورای دانشگاه ارائه کند . معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه ، همین مسؤولیت را در معرفی دانشجویان معرفی شده توسط دانشکده ها به شورای فرهنگی دانشگاه به عهده دارد .
      5- اعضای منتخب شوراهای انضباطی ، به مدت دو سال انتخاب می شوند و انتخاب مجدد بلامانع است .
      6- رییس شورا می تواند در هر یک از موارد زیر نسبت به جایگزینی اعضای منتخب اقدام کند :
     1/6- سه جلسه متوالی یا شش جلسه متناوب غیبت غیر موجه ، به تشخیص شورا
2/6- عدم امکان حضور در جلسات شورای انضباطی به مدت یک نیمسال یا بیشتر
3/6- از بین رفتن شرایط عمومی یا خاص عضویت در شورا
      7- دبیر شورا می تواند به ترتیبی که آیین نامه انضباطی دانشجویان مشخص می کند ، با هماهنگی رییس شورای انضباطی ، حسب مورد ، از افراد مطلع ، برای شرکت در جلسات شورای انضباطی ، بدون داشتن حق رأی ، دعوت کند .
8- تأیید و ابلاغ احکام عضویت اعضای شورای مرکزی به امضای وزیر ، شوراهای بدوی و تجدید نظر به امضای رییس دانشگاه و شورای حل اختلاف و ارشاد دانشجویی به امضای رییس شورای بدوی در دانشگاه انجام می شود . عزل یا عدم تأیید اعضاء ، به تشخیص رییس شورای تجدید نظر می باشد .
9- پس از تعیین اعضای شوراها ، معرفی فرد جایگزین جهت حضور در جلسات به عنوان نماینده ، جانشین یا هر عنوان دیگر ، برابر ضوابط ، امکان پذیر نبوده و موجب عدم وجاهت آرای صادره می گردد .
10- چنانچه ، هر یک از اعضای شورا ، فاقد یکی از شرایط تعیین شده در این شیوه نامه باشد و دانشگاه ناگزیر به استفاده از نامبرده باشد ، لازم است در مورد وی از شورای مرکزی استعلام نماید . بخش 2 :                                                   
تخلفات و تنبیهات
ماده 1- تفکیک تنبیهات
    به منظور استناد و تطبیق دقیق تر احکام انضباطی تنبیهات ماده 7 آیین نامه به صورت زیر تفکیک می شوند :
الف- تنبیهاتی که باحکم شوراهای انضباطی دانشگاه یا شورای مرکزی انضباطی نسبت به دانشجویان می توانداعمال شود :
1-     احضار و اخطار شفاهی
2-     تذکر کتبی بدون درج درپرونده دانشجو
3-     اخطار کتبی بدون درج درپرونده دانشجو
4-     تذکر کتبی و درج درپرونده دانشجو
5-     توبیخ کتبی و درج درپرونده دانشجو
6-      دادن نمره 25/. در درس یا امتحان مربوط به تخلف
7-     محرومیت از تسهیلات رفاهی دانشگاه و یا ایجاد تغییر در آنها ، از قبیل وام ، خوابگاه و غیره ، از یک ماه تا مدت زمان باقیمانده ازتحصیل
8-     دریافت خسارت از دانشجو ، در مواردی که تخلف منجر به ایجاد ضرر و زیان شده باشد .
9-     منع موقت از تحصیل به مدت یک نیمسال ، بدون احتساب سنوات
10-منع موقت از تحصیل به مدت یک نیمسال ، با احتساب سنوات
11-منع موقت از تحصیل به مدت دونیمسال ، بدون احتساب سنوات
12-منع موقت از تحصیل به مدت دو نیمسال ، با احتساب سنوات
ب -  تنبیهاتی که فقط با حکم شورای مرکزی انضباطی نسبت به دانشجو می تواند اعمال شود :
13-منع موقت از تحصیل به مدت سه نیمسال ، بدون احتساب سنوات
14-منع موقت از تحصیل به مدت سه نیمسال ، با احتساب سنوات
15-منع موقت از تحصیل به مدت چهار نیمسال ، بدون احتساب سنوات
16- منع موقت از تحصیل به مدت چهار نیمسال ، با احتساب سنوات
17-تغییر محل تحصیل دانشجو(همراه با تغییر رشته تحصیلی در صورت لزوم )
18-تبدیل دوره تحصیلی دانشجو از روزانه به شبانه
19-اخراج دانشجو از دانشگاه، با حفظ حق شرکت مجدد در آزمون ورودی
20-     اخراج و محرومیت ازتحصیل در کلیه دانشگاهها ، از 1 تا 5 سال با حفظ حق شرکت مجدد در آزمون ورودی
     تبصره 1- صدور احکام ترکیبی در مورد یک تخلف، تنها به صورت ترکیب تنبیهات بندهای 6 تا 8 با یکی از دیگر بندها و نیز ترکیب تنبیهات بندهای 17 و 18 با هر یک از بندهای 9 تا 16 مجاز است .
 تبصره 2- ترکیب احکام تعلیقی با سایر تنبیهات مندرج درکلیه بندها و تعلیق بخشی از احکام نهایی با رعایت تبصره 8 بند ب ماده 7 آیین نامه مجاز است .
تبصره 3- شروع به تخلف : در مواردی که قصد ارتکاب تخلف محرز باشد و دانشجو شروع به انجام آن نماید ولیکن ، تخلف به طور کامل واقع نشود ، چنانچه اقدامات انجام گرفته عنوان تخلف خاصی داشته باشد ، محکوم به تنبیه همان تخلف می شود ؛ و در غیر این صورت ، حداقل تنبیه مقرر در مورد تخلف اعمال می گردد . مجرد قصد ارتکاب تخلف و اقداماتی که صرفاً مقدمه تخلف بوده و ارتباط مستقیم با وقوع تخلف نداشته باشد ، شروع به تخلف نبوده و از این حیث ، قابل رسیدگی نخواهد بود .
تبصره 4- تعدد تخلف : هرگاه فعل واحد ، دارای عناوین متعدد تخلف باشد ، چنانچه تخلفات ارتکابی مختلف نباشد ، تنها شدیدترین تنبیه مربوط به یکی از تخلفات واقع شده در آن موضوع اعمال می شود .و اعمال تنبیهات مربوط به سایر تخلفات مجاز نیست ؛ و چنانچه تخلفات ارتکابی مختلف باشد ، برای هر یک از تخلفات ، تنبیه جداگانه تعیین می شود ؛ و اگر مجموع تخلفات ، عنوان تخلف خاصی در شیوه نامه داشته باشد ، خاطی به تنبیه مقرر در آن بند محکوم می گردد .     
   یاد آوری می شود گروه های الف تا د عناوین چهارگانه تخلفات ماده 6 آیین نامه می باشد .بخش های اصلی هر یک از این گروه ها یک بند اصلی نامیده می شود . بندهای فرعی ، تقسیم بندی این بندهای اصلی بوده و ارتکاب آنها تخلف از یک نوع تلقی می شود .
تبصره 5- تکرار تخلف : در صورت محکومیت دانشجو به یکی از تنبیهات مقرر در شیوه نامه ، بعد از ابلاغ حکم قطعی یا تعلیقی شورای تجدید نظر ، در حین اجرای حکم قطعی یا بعد از اجرای آن ، مجدداً مرتکب همان تخلف شود ، شورای انضباطی می تواند با عنوان تکرار تخلف ، تنبیه را تشدید نماید .
تبصره 6- چنانچه متخلف مسبوق به سابقه تخلف انضباطی در دانشگاه محل تحصیل خود باشد ، سابقه انضباطی قبلی ، به نسبت نوع تخلف و تنبیه تعیین شده از عوامل تشدید تنبیه خواهد بود .
تبصره 7- در هر یک از بندهای 11 الی 16 می توان برخی از نیمسالهای منع موقت از تحصیل را با احتساب سنوات و برخی را بدون احتساب سنوات در نظر گرفت .
تبصره 8- صدور حکم انضباطی بند 17 در خصوص دانشجویانی که کلیه واحدهای درسی خود را گذرانده اند موضوعیت ندارد و بندهای 9 تا 16 به صورت منع موقت از اعطای مدرک تحصیلی ، با صدور گواهی یا بدون صدور گواهی گذراندن واحدهای درسی یا منع صدور مدرک تحصیلی و گواهی گذراندن واحدهای درسی صادر و اعمال می گردد.
تبصره 9- محرومیت از ارائه خدمات و تسهیلات دانشجویی به دانشجویانی که به یکی از تنبیهات بندهای 9 تا 16 محکوم شده اند و نیز حق ورود دانشجو به محیط دانشگاهی در زمان اجرای تنبیه ، با صلاحدید شورا می باشد .
تبصره 10- تنبیهاتی که با محرومیت از تحصیل همراه است ، بهتر است به خانواده دانشجوی متخلف اطلاع داده شود .
تبصره 11- به لحاظ تصویب آیین نامه انضباطی توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی ؛ آیین نامه ها ، مقررات ، مصوبات و بخش نامه های داخلی که مغایر با آیین نامه انضباطی باشند ، از درجه اعتبار ساقط و تصمیم شورای انضباطی برای کلیه قسمتهای دانشگاه لازم الاتباع است.         
ماده 2- تفکیک تخلفات و تخصیص تنبیهات
 در راستای تعمیم اجرایتبصره 3 ماده 7 آیین نامه انضباطی دانشجویان ، تخلفات مندرج در ماده 6 این آیین نامه با قید تنبیهات متناسب بر اساس ماده 2  از این بخش ، به شرح زیـر تفصیـل داده می شوند :          
الف-رسیدگی به جرائم عمومی دانشجویان ( از قبیل تهدید ، تطمیع ، توهین ، ضرب و جرح ، ‌جعل،سرقت ، رشوه، اختلاس ، قتل )
1/الف- تهدید ، تطمیع ، توهین ، فحاشی ،  هتاکی ، افترا
 1/1/الف-  تهدید یا ارعاب یا سلب امنیت
 2/1/الف-اخاذی یا تطمیع برای ارتکاب جرائم یا تخلفات مندرج در این شیوه نامه یا اخاذی
 3/1/الف -توهین یا فحاشی یاهتک حرمت
4/1/الف-افترا یا نشر اکاذیب
مرتکب هریک از بندهای فوق بهیکی از بندهای 3 تا 9 و در صورت تکرار تا بند 12 ماده 2 این    شیوه نامه محکوم می شود .
تبصره 1- در صورتی که شاکی ، یکی ازاعضای هیأت علمی یا مسؤولان یا کارمندان دانشگاه و یا مسؤولان دستگاه های دولتی باشد ، تنبیه می تواند از بندهای9تا 12 صادر شده و در صورت تکرار تا  بند 14  تشدید  شود.
تبصره 2- در خصوص تخلفات عمومی که مجازات آنها در قانون مجازات اسلامی یا قوانین موضوعه تصریح گردیده ، شورای انضباطی می تواند در ضمن رسیدگی انضباطی ، شاکی را جهت احقاق حقوق خود به طرح دعوای قضایی ( از طریق شورا ) راهنمایی نماید .
2/الف- ضرب و جرح
1/2/الف-  ضرب و شتم : مرتکب به یکی از تنبیهات مندرج در بندهای 4 تا 9 ( به جز بند 6 ) محکوم  می شود .
تبصره 1- در صورتیکه مضروب یکی از اعضای هیأت علمی یا مسؤولان یا کارمندان دانشگاه باشد ، یا در صورت تکرار ، تنبیه می تواند تا بند 13 تشدید شود .
تبصره 2- در صورتی که نزاع به صورت دسته جمعی باشد ، به تناسب ، مورد تنبیه می تواند تا بند 13 تشدید گردد .
2/2/الف-  جرح :ضرب و شتمی که منتهی به جرح شده باشد ، در صورتیکه ضرب و جرح بسیار شدید باشد یا شاکی خصوصی وجود داشته باشد ، تنبیه می تواند متناسب با مورد ،تا بند 16 تشدید شود .
3/الف- جعل و تزویر
جعل و تزویر عبارت از ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص حقیقی یا حقوقی ، خراشیدن ، تراشیدن ، قلم بردن ، الحاق ، محو ، اثبات ، سیاه کردن ، تقدیم یا تأخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته ای به نوشته دیگر یا بکار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها ، به قصد متقلبانه
1/3/الف-جعل اسناد دولتی خارج از دانشگاه
در صورت محکومیت قضایی ،دانشگاه می تواند متخلف را متناسب با احکام قضایی که در مورد وی صادر شده باشد ، به یکی از تنبیهات مندرج در بندهای 5 تا 12 ( به جز بند6 ) محکوم کند .
2/3/الف-جعل امضای اساتید یامسؤولان دانشگاه
 متخلف ، به یکی از تنبیهات مندرج در بندهای 3 تا 5 محکوم می شود . در صورتی که جعل منجر به تحصیل نمره قبولی دردروس دانشگاهی نیز شده  باشد ،  متخلف به بند 6 و  یکی از تنبیهات بندهای 7 تا 10 نیزمحکوم می شود .
چنانچه ، جعل منتهی به پذیرش در دانشگاه شده باشد ، دانشجو به یکی از تنبیهات بند 13 تا 20 محکوم و به هیأت گزینش استاد و دانشجو معرفی می گردد .
     تبصره- در صورتیکه جعل منتهی به خسارت شده باشد ، متخلف ملزم به جبران خسارت وارده نیز خواهد بود .
3/3/الف–ارائه اسناد جعلی به دانشگاه
 متخلف ، به یکی از تنبیهات مندرج در بندهای 3 تا 5 محکوم می شود . در صورتی که ارائه سند جعلی منجر به قبولی در دروس دانشگاهی یا تغییر در نمره شده باشد ، متخلف ، به تنبیه بند 6 و یکی از تنبیهات مندرج در بندهای 7 تا 10 محکوم می شود و در صورتیکه ارائه سند جعلی منجر به پذیرفته شدن و یا جزئی از شرایط پذیرش وی در دانشگاه باشد ، علاوه بر گزارش به هیأت مرکزی گزینش دانشجو ، به یکی از تنبیهات مندرج در بندهای 13 تا 20 محکوم می شود .
 
4/3/الف–جعل اسناد دانشگاه واستفاده از آن ( اعم از اسناد مکتوب یا نرم افزاری )
متخلف ، به یکی از تنبیهات مندرج در بندهای 3 تا 5 محکوم می شود و در صورتیکه مدرک مجعول گواهی گذراندن واحدهای درسی دانشگاه باشد ، علاوه بر اجرای بند 6 در مورد آن دروس ، متخلف به یکی ازتنبیهات مندرج در بندهای 7 تا 10 محکوم می شود .
در صورتیکه ، متخلف ، گواهی مبنی بر فراغت از تحصیل را جعل نماید ، به یکی از تنبیهات مندرج در بندهای 11 الی 18 محکوم می شود .
5/3/الف–جعل عنوان
چنانچه ، متخلف ، عنوان یکی ازمسؤولان دانشگاه یا دستگاههای دولتی را به طور شفاهی یا کتبی جعل و مورد استفاده قرارداده باشد ، به یکی از بند های 3 تا 5 و در صورتیکه متخلف ، از جعل عنوان منتفع شده باشد ، به یکی از بندهای 7 تا 10 محکوم می شود .
4/الف- سرقت
1/4/الف–سرقت اموال غیرمتعلق به دانشگاه
متخلف ، به یکی از بندهای 2 تا5و بند 8 محکوم می شود .
اگر ارتکاب سرقت با مشارکت باندهای سرقت و با نقشه قبلی صورت گرفته یا دارای شاکی خصوصی باشد ، تنبیه می تواند تا بند 20 تشدیدشود .
 همچنین ، در صورت کتمان اطلاعات درباره وجود باند سرقت با نقشه قبلی نیز یکی ازتنبیهات مندرج در بندهای1 تا 9 ( به جزبند6 ) اعمال می شود .
2/4/الف  –سرقت اموال دانشگاه
 علاوه بر محکومیت به جبران خسارت وارده طبق بند 8 ، متناسب با وسعت و دفعات وقوع جرم ،     یکی از تنبیهات مندرج دربندهای 9 تا 19 اعمال می شود . به علاوه ، اعمال تنبیه بند 7 نیز چنانچه تخلف درخوابگاه واقع شده باشد ، مجاز است .
3/4/الف  –سرقت و یا خرید ، فروش یا افشای سؤالات یا ورقه های امتحانی
متخلف ، علاوه بر محکومیت به بند6 ، به یکی از تنبیهات مندرج در بندهای 9 تا 12 محکوم می شود .
4/4/الف  –سرقت و یا استفاده بدون اجازه اطلاعات و داده ها
از هر طریق ، نظیر کپی برداری بدون ذکر منبع ، سرقت اطلاعات و داده های نوشتاری یا سرقت مطالب پایان نامه و رساله دکتری و ... که متخلف علاوه بر بند 8 به یکی از تنبیهات بند 9 تا 18 محکوم خواهد شد و در صورتیکه با استفاده از آن مطالب ، برای خود ارزش علمی ایجاد کرده باشد ، به نحو مقتضی ، محکومیت متخلف به مراجع ذی ربط اعلام خواهد گردید
 5/الف- ارتشاء ، کلاهبرداری ، اختلاس
1/5/الف  –اخذ یا دادن رشوه یا کلاهبرداری از شخصیت های حقیقی یا حقوقی درخارج از دانشگاه
 کلاهبرداری ، عبارت است از اینکه فردی با تئپوسل به وسایل نپ متقلبانه و با فریب دیگران ، مالی را از ید او خارج و مورد استفاده قرار دهد .
در صورت محکومیت قضایی ،متخلف ، به یکی از بندهای 1 تا 5 محکوم می شود .
2/5/الف–اخذ یا دادن رشوه ازیا به یکی از دانشگاهیان
 متخلف ، به یکی از بندهای 1 تا5محکوم می شود . در صورتیکه ارتکاب جرم منجر به نمره قبولی متخلف در یکی از دروس دانشگاهی شده باشد ، به تنبیه بند 6 و یکی از تنبیهات بندهای 9 تا 10 نیز محکوم می شود .
3/5/الف  –کلاهبرداری در دانشگاه
 علاوه بر محکومیت به جبران خسارت وارده طبق بند 8 ، متخلف به یکی از بندهای 3 تا 5 محکوم   می شود .
4/5/الف  –اختلاس
اختلاس عبارت است از برداشتن مال غیر ، از راه خدعه که مرتکب کارمند دولت باشد و قصد متقلبانه داشته باشد و مورد اختلاس ، مال منقول یا وجه نقد باشد . با این تعریف ، اختلاس در مورد کارمندان دولت مصداق پیدا می کند .
در صورت محکومیت قضایی ،متخلف به تناسب اموال مورد اختلاس و میزان مشارکت در آن ، علاوه بر جبران خسارت طبقبند 8 ، به یکی از بندهای 3 تا 5 یا 9 تا 13 محکوم می شود .
در صورتیکه اختلاس با معاونت و یا همکاری دانشجویی صورت پذیرد ، علاوه بر بند 8 ، به یکی از تنبیهات 9 تا 12 محکوم می گردد .
5/5/الف  –فعالیت در شرکتهای هرمی و امثال آن
متخلف ، ضمن جبران خسارت ، به یکی از تنبیهات بند 7 تا 12 محکوم میگردد که در صورت تکرار ، تنبیه تا بند 20 قابل تشدید است .
6/الف- نگهداری ، حمل ، خرید و فروش
1/6/الف  –نگهداری ، حمل ، خرید و فروش
 در صورت نگهداری ، حمل و خرید و فروش اسلحه گرم یا سرد ، به تناسب مورد ، متخلف به یکی از تنبیهات بندهای 5 تا 14 محکوم می گردد .
2/6/الف  –تهدید با استفاده از سلاح
 در صورت تهدید با اسلحه ، مرتکب به یکی از بندهای 9 تا 16 محکوم می گردد و چنانچه ، از سلاح استفاده نماید ، به تناسب تخلف ، به یکی از بندهای 9 تا 20 محکوم می گردد .
7/الف- قتل
1/7/الف  –ارتکاب قتل عمد 
 در صورت محکومیت قضایی ،تنبیه بندهای 19 یا 20 در خصوص وی لازم الاجراست .
2/7/الف  –شرکت یا مشارکت یا معاونت در قتل عمد
در صورت محکومیت قضایی، یکی از تنبیهات مندرج در بندهای 15 الی 20 اعمال می شود .
3/7/الف  – قتل غیرعمد یا مشارکت در آن
چنانچه ، دانشجویی به دلیل قتل غیر عمد ، به حبس محکوم شده باشد ، مدت حبس ، مرخصی تحصیلی محسوب می شود و شورای تجدید نظر می تواند نسبت به ارائه پیشنهاد تغییر محل تحصیل نامبرده به شورای مرکزی انضباطی اقدام نماید .
ب - رسیدگی به تخلفات آموزشی و اداری
1/ب- تقلب در امتحان یا تکالیف مربوط
تقلب عبارت است از استفاده دانشجو از اطلاعات ، تجهیزات و یا امکانات ، به صورتیکه مجاز نباشد ، با قصد قبلی برای ارائه نتیجه یک فعالیت آموزشی یا پژوهشی موظف .
متخلف ، چنانچه ، از تقلب منتفع شده باشد به تنبیه مندرج دربند 6 در خصوص امتحان یا تکالیف مربوط و متناسب با نوع تقلب به یکی از تنبیهات بندهای 1تا 5 محکوم می شود . در صورت تکرار تخلف ، تنبیه به یکی از بندهای 9 تا 12 قابل تشدید است .
تبصره 1- تقلب در جلسه آزمون با گزارش مراقبین جلسه و نظر مدرس یا دانشکده و تأیید معاونت آموزشی به شورای انضباطی ارسال می گردد .
تبصره 2- پاسخ اشتباهی که نتیجه استفاده محرز دانشجو از تقلب باشد نیز مشمول موضوع انتفاع می گردد .
تبصره 3- تقلب در پایان نامه و رساله دکتری ، علاوه بر تکرار درس ، مشمول بند 4/4/الف نیز می گردد .
تبصره 4- تتعلیق تنبیه بند 6 برای تقلب ، معادل حذف درس یا تکالیف مربوط ، با الزام در تکرار آن می با شد .
تبصره 5- دانشجوی همکاری کننده در انجام تقلب ، مشمول یکی ا ز بندهای 1 تا 5 و بند 6 به صورت تعلیقی می گردد .
2/ب- فرستادن شخص دیگری به جای خود به امتحان یا شرکت به جای دیگری در امتحان
1/2/ب  –فرستادن دیگری به جای خود در امتحان
متخلف ، به تنبیه مندرج دربند6 در درس مربوط و یکی از تنبیهات مندرج در بندهای 9  تا 12 محکوم می شود .
2/2/ب  –شرکت به جای دیگری در امتحان
متخلف ، به یکی از تنبیهات مندرج در بندهای 9 تا 12 محکوم می شود .
تبصره 1- کلیه آزمون هایی که از سوی دانشگاه ، به عنوان آزمون رسمی به دانشجویان اعلام می شوند ، مشمول بندهای 1/ب و 2/ب می شوند .
تبصره 2- نقض مقرات جلسه امتحان ، بدون ارتکاب فعلی از جانب متخلف یا وجود قرائن دیگر که عامل معنوی در تخلف تقلب را محرز نکند ، مشمول بندهای 1/ب و 2/ب نمی شود .
تبصره 3- ارتکاب هر نوع تخلف در جلسه آزمون ، به تناسب مورد می تواند موجب تشدید تنبیه انضباطی تا2 بند بالاتر از سقف تنبیه گردد .
3/2/ب  –فرستادن دیگری به جای خود در کلاس درس یا شرکت به جای دیگری در کلاس درس
متخلف ، در نوبت اول ، به یکی از تنبیهات مندرج در بندهای 1 تا 3 محکوم می شود . چنانچه ، این تخلف در یک درس بیش از حد مجاز غیبت تعیین شده در مقررات آموزشی استمرار یافته باشد ، علاوه بر اجرای ضوابط آموزشی در قبال غیبتهای مذکور برای دانشجوی دارنده درس ، هر یک از متخلفین ، به یکی از بندهای 5 یا 9 محکوم می گردد .
3/ب- ارتکاب هرفعلی از سوی اشخاص حقیقی که موجب اخلال یا وقفه یا مزاحمت در اجرای برنامه های دانشگاه یا خوابگاه شود .
1/3/ب  –اخلال یا ایجاد وقفه یا ایجاد مزاحمت برای برنامه ها یا نظم خوابگاه
 متخلف ، به یکی از تنبیهات مندرج در بندهای 1 تا 8 ( به جزبند6 ) محکوم می شود .
2/3/ب  –اخلال یا ایجاد وقفه دربرنامه ها یا نظم دانشگاه
متخلف ‌به یکی از تنبیهات مندرج در بندهای 1 تا 9 ( به جزبند6 ) محکوم می شود .
تبصره 1- در صورتیکه ، اخلال در نظم، منجر به ایجاد آشوب و اغتشاش در سطح دانشگاه یا خوابگاه شود ، متخلف ، به یکی ازتنبیهات مندرج در بندهای 7 تا 10 محکوم می شود .
تبصره 2- در صورتیکه ، اخلال ، منجر به اغتشاش با تحریک دیگران یا تشکیل گروه همراه باشد ، متخلف ، به یکی ازتنبیهات بندهای 11 تا 13 محکوم می شود .        
تبصره 3- در صورتیکه ، اخلال یا اغتشاش، همراه با ضرب و جرح باشد ، تنبیه می تواند تا بند 15 تشدید  شود .
تبصره 4- هر گونه تجمع دانشجویان ، بدون مجوز و هماهنگی با مراجع ذی صلاح دانشگاه ، مشمول بند 2/3/ب بوده و تنبیه آن می تواند تا بند 16 تشدید گردد .
3/3/ب  –عدم رعایت مقررات دانشگاه
علاوه بر اعمال تنبیهات مندرج در آیین نامه های مربوط ( مشروط به عدم تناقض آنها با آیین نامه انضباطی وشیوه نامه اجرایی آن ) ،‌ متخلف به یکی از تنبیهات مندرج در بندهای 1 تا 5  محکوم میشود و در صورت تکرار ، تنبیه تا بندهای 3 تا 5 و 7 تا 10 قابل تشدید است .
4/3/ ب  –عدم رعایت مقررات خوابگاه
 علاوه بر اعمال تنبیهات مندرج در آیین نامه های مربوط ( مشروط به عدم تناقض آنها با آیین نامه انضباطی وشیوه نامه اجرایی آن ) ، متخلف ، به یکی از تنبیهات مندرج در بندهای 1 تا 5  محکوم میشود و در صورت تکرار ، تنبیه از بندهای 3 تا 7  قابل تشدید است .
5/3/ ب – دادن اطلاعات ناصحیح بهدانشگاه یا کتمان حقایق
چنانچه ، دادن اطلاعات ناصحیح یا کتمان حقایق ، اعم از شفاهی یا کتبی ، باعث انتفاع دانشجو یا اختلال در برنامه های دانشگاه شود ، علاوه بر اعمال تنبیهات مندرج در آیین نامه های مربوط ، متخلف به یکی از تنبیهات بندهای 1 تا 8 (به جز بند 6 ) محکوم می شود .
4/ب- ایراد خسارت به اموال عمومی یاخصوصی و یا خیانت در امانت
1/4/ ب–ایراد خسارت به اموال عمومی و یا خیانت در امانت داری از اموال عمومی
 مرتکب ، علاوه بر محکومیت به جبران خسارت وارده طبق بند 8 ، به یکی از تنبیهات مندرج در بندهای 1 تا 10 ( به جزبند6 )محکوم می شود .
2/4/ ب–ایراد خسارت به اموال شخصی یا خیانت در امانت داری از اموال شخصی
 در صورت شکایت صاحب مال ،علاوه بر محکومیت به جبران خسارت طبق بند 8 ، یکی از تنبیهات مندرج در بندهای 1 تا5اعمال می شود .
ج-رسیدگی به تعرضات دینی –  تخلفات سیاسی و یا امنیتی
1/ج - دادن اطلاعات خلاف واقع یا کتمان واقعیات از روی عمد نسبت به خود یا  گروهک های محارب یا مفسد یا افراد وابسته به آنها
متخلف ، به یکی از تنبیهات مندرج در بندهای 1 تا 5 محکوم می شود . اگر تخلف ، منجر به انتفاع گروهک های مذکور گردد ، تنبیه وی می تواند از بندهای 9 تا 14 صادر شود .
2/ج - عضویت درگروهکهای محارب یا مفسد یا ملحد یا  هواداری و انجام دادن هرعملی به نفع آنها
1/2/ ج – عضویت یاهواداری از گروه های غیرقانونی منحله (گروه هایی که به موجب احکام قضایی ، فعالیت آنها ممنوع شده باشد )
 متخلف ، به یکی از تنبیهات مندرج در بندهای 1 تا 5 محکوم می شود .
2/2/ ج – انجام اعمالی که به نفعگروه های غیر قانونی باشد
تنبیه متخلف ، از تنبیهات مندرج در بندهای 8 تا 12 تعیین می شود .
3/ج - فعالیت و تبلیغ به نفع گروهک ها ومکاتب الحادی یا غیرقانونی
متخلف ، به یکی از تنبیهات مندرج در بندهای 1 تا 5 محکوم می شود. در صورتی که فعالیتی به نفع گروهک های محارب ومعاند نظام جمهوری اسلامی ایران باشد ، متخلف ، به یکی از تنبیهات مندرج در بندهای 9تا 14 محکوم می شود .
4/ج - توهین به شعائر و مقدسات اسلامی یا ملی ، ادیان رسمی کشور و یا ارتکاب اعمالی برضد نظام جمهوری اسلامی(مانند تظاهر به روزه خواری ، توهین به حجاب ، فحاشی ، شعارنویسی ، پخش اعلامیه و نظایر آن )
متخلف ، به یکی از تنبیهات مندرج در بندهای 1 تا 8 ( به جز بند 6 ) محکوم می شود و در صورت محکومیت قضایی ، تنبیه تا بند 16 قابل تشدید است .
تبصره -در صورتیکه ارتکاب عملبه صورت جمعی و به قصد بلوا و آشوب صورت گیرد یا به طور مکرر و بدون توجه بهتنبیهات قبلی واقع شود ، یکی از بندهای 11 تا 20 صادر شود .
5/ج - ایجاد بلواوآشوب در محیط دانشگاه
تنبیه متخلف ، از تنبیهاتمندرج در بندهای 5 تا 13 ( به جز بند 6 ) تعیین می شود . اگر بلوا ، در جهت ضربه زدن بهارکان نظام و با هماهنگی و برنامه ریزی قبلی یا با هدایت از گروه های غیر قانونی خارج از دانشگاه باشد ، متخلف ، به یکی از تنبیهات بندهای 14 تا 20 محکوم و در صورت صلاحدید شورا ، موضوع به مراجع قضایی ارجاع می گردد .
 د - رسیدگی به تخلفات اخلاقی
1/د - استعمال مواد اعتیاد آور ( مخدر ، توهم زا ، روان گردان و ... ) یا شرب خمر یا قمار یا مداخله در خرید و فروش و توزیع این گونه موارد
1/1/ د–استعمال دخانیات در دانشگاه و اماکن مرتبط
متخلف ، به یکی از تنبیهات بندهای 2 تا 5 محکوم می گردد و در صورت تکرار تا بند 12 قابل تشدید است .
2/1/ د – استفاده از مواد اعتیاد آور
متخلف ، به یکی از تنبیهات مندرج در بندهای 4 تا 10 ( به جز بند 6 ) محکوم می شود که در صورت تکرار تا بند 12 قابل تشدید است .
 3/1/ د–اعتیاد به مواد اعتیاد آور
متخلف ، به یکی از تنبیهات مندرج در بندهای 3 تا 5 و در صورت عدم توجه به تنبیهات قبلی ، به یکی از بندهای 8 تا 18 محکوم می شود.
تبصره- اخذ آزمایش اعتیادبه صورت محرمانه ، از افراد مشکوک ، با اجازه معاون دانشجویی مجاز است که در صورت مثبت بودن آزمایش اعتیاد ، به خانواده دانشجو اطلاع داده می شود ؛ به علاوه ، ادامه تحصیل دانشجوی معتاد که به یکی از بندهای 9 تا 18 محکوم شده باشد ، منوط به منفی بودنآزمایش مذکور ، پس از پایان دوره محرومیت است .
4/1/ د – نگهداری ، خرید و فروش یا توزیعمواد اعتیادآور
متخلف ، به یکی از تنبیهات مندرج در بندهای 8 تا 13 محکوم می شود و در صورتی که از اماکن وابسته یا مربوط به دانشگاه،
5/1/ د – تشکیل جلسه یا همکاری برای استعمال مواد اعتیادآور
متخلف ، در صورت استفاده ازاماکن وابسته به دانشگاه ، به یکی از تنبیهات مندرج در بندهای 8 تا 16 محکوم می شود .
6/1/ د – استفاده از مشروبات الکلی
متخلف ، به یکی از تنبیهات مندرج در بندهای 3 تا 5 محکوم می شود .
اگرتخلف ، در اماکن وابسته یا مربوط به دانشگاه رخ داده و آثار سوء عمومی داشته باشد ، تنبیه وی  می تواند از تنبیهات مندرج دربندهای 7 تا 9 صادر شود .
7/1/ د – نگهداری ، خرید وفروش و توزیع مشروبات الکلی
 متخلف ، به یکی از تنبیهات مندرج در بندهای 8 تا 12 محکوم می شود . در صورتی که از اماکن وابسته به دانشگاه برایاین منظور بهره برداری شده باشد ، علاوه بر اعمال بند 7 ، تنبیه وی تا بند 18 قا بلتشدید است .
8/1/ د – تشکیل یا مشارکت در جلسه یا جلسات برای استفادهاز مشروبات الکلی و دعوت از دیگران برای شرکت در آن
چنانچه ، متخلف ، مرتکب یک مورد از تخلفات شود ، به یکی از تنبیهات بندهای 10 تا 16 و در صورت ارتکاب همه موارد تنبیه تا بند 18 قابل تشدید است .
9/1/ د – ارتکاب قمار ، تجاهر به قمار یا خرید و فروش و نگهداری آلات و وسایل قمار
قمار عبارت است از انجام بازی همراه با شرط برد و باخت که در آن بازنده موظف به تأدیه شرط به نفع برنده باشد . چنانچه ، این عمل به شکل مکرر ، علنی و با جسارت انجام گردد ، تجاهر به قمار است .
در صورتیکه ، متخلف ، صرفاً مرتکب قمار گردد ، به یکی از تنبیهات بندهای 4 تا 7 و چنانچه ، مرتکب ، تجاهر به قمار داشته باشد ، یکی از تنبیهات بندهای 7 تا 10 اعمال می گردد ؛ و چنانچه ، اقدام به خرید و فروش و نگهداری ابزار و آلات قمار نماید ، مرتکب ، به یکی از تنبیهات بندهای 5 تا 12 ( به جز بند 6 ) محکوم می گردد .
2/د -  استفاده از فرآورده های نمایشی ، گویشی یا نوشتاری غیر مجاز یا مداخله در خرید و فروش یا تکثیر و توزیع این گونه محصولات
1/2/د – استفاده از فرآورده های نمایشی ، گویشی یا نوشتاری غیر مجاز ، نظیر عکس ، نشریات ، فیلم یا فرآورده های رایانه ای حاوی تصاویر مستهجن
متخلف ، ضمن جبران خسارت ، به یکی از تنبیهات مندرج در بندهای 3 تا 9 محکوم می شود .
2/2/د–خرید و فروش ، تکثیر و توزیع فرآورده های نمایشی ، گویشی یا نوشتاری غیر مجاز ، نظیر عکس ، فیلم یا فرآورده های رایانه ای حاوی تصاویر مستهجن
متخلف ، ضمن جبران خسارت ، به یکی از تنبیهات مندرج در بندهای 5 تا 16 محکوم می شود .
تبصره- تخلفاتی نظیر سوء استفاده از محصولات صوتی و تصویری شخصی که منجر به عدم رعایت حریم شخصی دیگران گردد ؛ مانند پیامک ، پیام نگار و ... می تواند مشمول تنبیهات بندهای 1/2/د یا 2/2/د گردیده و در صورت صلاحدید ، به محاکم قضایی ارجاع شود .
3/2/د – تخلفات رایانه ای و الکترونیکی
حک کردن ، ویروسی کردن ، سابوتاژ رایانه ای ( تغییر ، محو ، متوقف سازی و ... ) ، تخریب رایانه ( نرم افزاری یا سخت افزاری ) از طریق نفوذ به سیستم ، جاسوسی کردن و دستیابی غیر مجاز به اطلاعات ، شنود غیر قانونی ، تهیه سایت ها و وبلاگ های غیر اخلاقی و ضد امنیت ملی ، هتک حرمت اشخاص و کلیه جرایم عمومی در فضای وب ، وارد شدن به حریم خصوصی افراد ( از طریق ایمیل های شخصی و ... ) ، نفوذ به سایت های دولتی ، ارسال ایمیل های مخرب ، اخلال در سطح دسترسی افراد ، دانلودهای غیر علمی در سایت های دانشگاه که باعث اخلال در استفاده دیگران شود ، نقض حق مالکیت معنوی از طریق کپی برداری غیر قانونی بدون ذکر منبع و کلیه جرایم مربوط به رایانه و اینترنت .
متخلف ، به تناسب تخلف ، به یکی از تنبیهات بندهای 4 تا 10 ( غیر از بند 6 ) محکوم می شود .
تبصره- در صورتیکه ، تخلف دارای ابعاد گسترده ای باشد ، به نسبت سطح تأثیر تخلف و در صورت تکرار ، تنبیه می تواند تا بند 20 تشدید گردد .
3/د -  عدم رعایت پوشش اسلامی و استفاده از پوشش غیرمنطبق با شؤون دانشگاه  یا  آرایش مبتذل
متخلف ، ‌به یکی از تنبیهات مندرج در بندهای 1 تا 5 و در صورت اصرار و تکرار، متناسب با عرف حاکم برمحیط ، به یکی از بندهای 7 تا 9 محکوم می شود.
تبصره- برای اعمال بند 7 در مورد دانشجویان دختر ، اخذ نظر دفتر مشاوره و اطلاع رسانی به خانواده الزامی است .
4/د -  استفاده از ابزار نمایشی ، گویشی یا نوشتاری غیر مجاز یا مداخله در خرید و فروش یا توزیع و تکثیر این گونه ابزار
1/4/د – استفاده از ابزار نمایشی ، گویشی یا نوشتاری غیر مجاز ، نظیر عکس ، کتب ، نشریات ،       نوار ویدئو ، لوح های فشرده یا آلات لهو و لعب
 چنانچه ، متخلف ، از محیط یاامکانات دانشگاهی برای این منظور استفاده کرده باشد ، به یکی از تنبیهات بندهای 3تا 10 محکوم می شود.
2/4/د – ترویج ، توزیع یا تکثیر ابزار نمایشی ، گویشی یا نوشتاری غیر مجاز ، نظیر عکس ، کتب ، نشریات ، نوار ویدئو ، لوح های فشرده یا آلات لهو و لعب
 متخلف ، به یکی از بندهای 5 تا 12 ( به جز بند 6 ) محکوم می شود .
5/د - عدم رعایت شؤون دانشجویی
1/5/د – ارتکاب اعمال یا رفتاری که خلاف منزلت دانشجویی محسوب می شود ( مانند عدمرعایت حقوق دیگران ، پرخاشگری ، ایجاد درگیری و ... )
 متخلف ، به یکی از تنبیهات مندرج در بندهای 1 تا 4 محکوم می شود.
تبصره- رسیدگی به تخلفاتی که خارج از محیط دانشگاه صورت گیرد ، چنانچه ، به حیثیت و شؤون دانشگاهیان لطمه واردآورد ، مشمول این بند خواهد بود که بنا به شدت تخلف مطرح شده ، تنبیه می تواند تا بند 12 تشدید گردد .
2/5/د – عدم رعایت موازین محرزشرعی در ارتباط با نامحرم
متخلف ، به یکی از تنبیهات مندرج در بندهای 1 تا 5 و در صورت تکرار ، تا بند9 ( به جز بند 6 ) محکوم می شود.
تبصره- تظاهر به عدم رعایت موازین شرعی در انظار و اماکن عمومی که منجر به جریحه دار شدن و هتک حرمت عمومی شود ، تنبیه تا بند 12 ( به جز بند 6 ) تشدید می گردد .
3/5/د – ایجادمزاحمت
در صورت وجود شاکی خصوصی و یاچنانچه ، احتمال تجری و ادامه مزاحمت یا بروز آثار نامطلوب در دانشگاه وجود داشتهباشد ، متخلف ، به یکی از تنبیهات مندرج در بندهای 1 تا 5 محکوم می شود.
6/د - داشتن رابطه نامشروع
رابطه نامشروع ، عبارت است از برقراری ارتباط های مکرر و هدفمند با زمینه قبلی که شرعی ( اسلامی ) نبوده یا بدون

دفعات مشاهده: 1122 بار   |   دفعات چاپ: 361 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
>
معاونت دانشجویی و فرهنگی danesh
تمامی حقوق معنوی این صفحات و پایگاه متعلق به معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی زابل می باشد
Persian site map - English site map - Created in 0.271 seconds with 935 queries by AWT YEKTAWEB 3174