برگشت به دانشگاه علوم پزشکی زابل
:: ::
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
دفتر ریاست ::
گسترش شبکه::
آموزش و ارتقاء سلامت::
پیشگیری و مبارزه با بیماریها::
بهداشت محیط::
بهداشت حرفه ای::
بهداشت خانواده::
بهداشت مدارس::
دهان و دندان::
بهبودتغذیه::
آزمایشگاه مرجع::
امور اداری و مالی::
واحد فن آوری اطلاعات::
::
آموزش سلامت همگانی

AWT IMAGE

..
سالم
AWT IMAGE
..
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
:: نام مراکز ارائه دهنده خدمات رادیولوژی تحت پوشش مرکز بهداشت زابل ::
 | تاریخ ارسال: 1391/8/30 | 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام مراکز ارائه دهنده خدمات رادیولوژی تحت پوشش مرکز بهداشت زابل

ردیف

نام مرکز

آدرس 

شماره تلفن

1

 ادیمی

بخش پشت آباد شهر ادیمی

4222415

2

 محمدآباد

بخش شیب آب شهر محمدآباد

3522299

:: نام مراکز ارائه دهنده خدمات آزمایشگاهی تحت پوشش مرکز بهداشت زابل ::
 | تاریخ ارسال: 1391/8/30 | 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام مراکز ارائه دهنده خدمات آزمایشگاهی تحت پوشش مرکز بهداشت زابل

ردیف

نام مرکز

تعداد کاردان 

شماره تلفن 

آدرس

1

آزمایشگاه مرکزی سیستان

18

2232038

خیابان شهید باقری جنب مصلی المهدی

2

مرکز هماهنگ کننده سل

4

2222630

خیابان امام خمینی 68

3

 ادیمی

1

4222415

بخش پشت آباد شهر ادیمی

4

شهرک علی اکبر

1

3542082

بخش شیب آب شهرک علی اکبر(هامون شهر)

5

سفیدآبه

1

4212132

بخش پشت آباد روستای سفیدآبه

6

 محمدآباد

1

3522299

بخش شیب آب شهر محمدآباد

7

حیدرآباد

1

2232100

بخش مرکزی روستای حیدرآباد

8

بنجار

1

5222040

بخش مرکزی شهر بنجار

:: طرح پزشک خانواده در شهرستان زابل ::
 | تاریخ ارسال: 1391/8/22 | 

  طرح پزشک خانواده در شهرستان زابل

 

AWT IMAGEAWT IMAGE

-----------------------------

AWT IMAGE

 -----------------------------

AWT IMAGE

 

-----------------------------

 AWT IMAGE

 

AWT IMAGE

 

:: رئوس فعالیتها و برنامه ها : ::
 | تاریخ ارسال: 1391/8/21 | 

  رئوس فعالیتها و برنامه ها ی گسترش شبکه:

1 – طرح و توسعه شبکه 

2 – پزشک خانواده   (دستورالعمل برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع در مناطق شهری

3 – نیروی انسانی

4 – امور بهورزی

:: لیست پزشکان مجری طرح پزشک خانواده ::
 | تاریخ ارسال: 1391/8/16 | 

لیست پزشکان برنامه پزشک خانواده مجری طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع شهر زابل

ردیف

نام و نام خانوادگی

نام مرکز / مطب

شماره تماس ثابت

آدرس

1

دکتر لیلی رضایی کهخایی

المهدی

2220924

چهارده متری هنرستان فنی،کوچه سمت راست

2

دکتر خلیل سلوکی

المهدی

2220924

چهارده متری هنرستان فنی،کوچه سمت راست

3

دکتر ماریه عارفی

مطب شخصی

2233860

چهار راه دکترا

4

دکتر مرضیه فخر رحیمی

ولیعصر

2243840

امام خمینی 68

5

دکتر محمود محمود قاسمی

ولیعصر

2243840

امام خمینی 68

7

دکتر بتول حیدری صادق

حضرت رسول

2222806

بلوار میر حسینی خیابان ولایت،ولایت 3

8

دکتر حسین ایزدی نیا

پایگاه شهید دشتی

2241762

بلوار کارگر خیابان جام جم جنب رادیو شهری 

9

دکتر مریم سلوکی

علی اصغر

2233126

خیابان شهید باقری، روبه روی دبستان فدک

10

دکتر خدیجه سراوانی

الغدیر

2227700

خیابان هیرمند شمالی،نرسیده به پمپ بنزین هیرمند 42

11

دکتر فرهاد یار محمدی

سیدالشهداء

2224477

خیابان هامون،تقاطع هامون و پاسداران

12

دکتر هدیه شیرازی نیا

امام حسن

2220399

خیابان طالقانی روبه روی کارخانه یخ 

13

دکتر زهره سرگلزایی

حضرت علی(ع)

2235435

خیابان شهید باقری روبه روی آزمایشگاه مرکزی

14

دکتر طیبه ابراهیمیان

امام رضا

2280265

خیابان سام شرقی

15

دکتر مرضیه ابراهیمیان

مطب شخصی

2232409

چهار راه دکترا

16

دکتر سیماخسروی

مطب شخصی

2233170

چهار راه دکترا

17

دکتر سجاد عفت نژاد

تامین اجتماعی

2226181

خیابان شهید باقری

18

دکترالهه کمالی شهری

تامین اجتماعی

2226800

خیابان شهید باقری

19

دکتر مرضیه علویان

مطب شخصی

2234137

چهار راه دکترا

20

دکتر فریده فیروزکوهی مقدم

مطب شخصی

2238567

چهار راه دکترا

21

دکتر صدیقه سندگل

درمانگاه خیریه

2229618

خیابان فردوسی جنب مصلای المهدی

22

دکتر علیرضا ذخیره داری

مطب شخصی

2237696

چهار راه دکترا

23

دکتر مهتا مظاهری ناینئی

سیدالشهداء

2224477

خیابان هامون،تقاطع هامون و پاسداران

24

دکتر فرشته هاشمی

مطب شخصی

2232816

چهار راه دکترا

25

دکتر سید امیر حسین علویان

سیدالشهداء

2224477

خیابان هامون،تقاطع هامون و پاسداران

26

دکتر بتول شهرکی

مشاوره

2280066

سی متری شرقی کنار پارک

27

دکتر فرهاد کهن

مطب شخصی

2233300

چهار راه دکترا

لیست پزشکان مجری طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع در مراکز روستایی شهرستان زابل-سال 91

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرکز روستایی

شماره تماس ثابت

آدرس

1

سمیه محمودی

حیدر آباد

0542-2232100

بخش مرکزی -روستای حیدر آباد

2

مهدیه حسین پور

گلخانی

0542-4232188

بخش پشت آب- روستای گلخانی

3

شاداب جعفری زاده

حیدر آباد

0542-2232100

بخش مرکزی -روستای حیدر آباد

4

آمنه رضایی کهخایی

گلخانی

0542-4232188

بخش پشت آب- روستای گلخانی

5

مهران عبادتی

لوتک

0542-3562034

بخش شیب آب- روستای لوتک

6

فاطمه کریم کشته

بنجار

0542-5222040

بخش مرکزی -روستای بنجار

7

جواد نیک بخت

ادیمی

0542-4222415

بخش پشت آب- روستای ادیمی

8

الهه شیرزائی

اسکل

-

بخش مرکزی -روستای اسکل

9

علی غغاری نیا

بنجار

0542-5222040

بخش مرکزی -روستای بنجار

10

نسرین کیخایی

ژاله ای

0544-2313626

بخش مرکزی -روستای ژاله ای

11

مهشید هاشمی بنجار

دهنوپیران

0542-4253444

بخش پشت آب- روستای دهنوپیران

12

عبدالعزیز میر خزیمه

بزی

-

بخش پشت آب- روستای بزی

13

مهری افشاری

دهکول

-

بخش شیب آب- روستای دهکول

14

شیما محمد خانی

تیمورآباد

0542-3573433

بخش شیب آب- روستای تیمور اباد

15

سعیده سرحدی

ادیمی

0542-4222415

بخش پشت آب- روستای ادیمی

16

هما حسین پور

دولت آباد

-

بخش شیب آب- روستای دولت آباد

17

زهرا قاسمی

محمدآباد

0542-3522299

بخش شیب آب- روستای محمد آباد

18

نیما وثوقیان

محمدآباد

0542-3522299

بخش شیب آب- روستای محمد آباد

19

محمد رضا مرادقلی

شهرک علی اکبر

0542-3542082

بخش شیب آب- روستای شهرک علی اکبر

20

-

سدکی

0542-2343005

بخش شیب آب- روستای سدکی

21

-

سفیدابه

0542-4212132

بخش پشت آب- روستای سفیدابه

22

-

لطف الله

0542-3513311

بخش شیب آب- روستای لطف الله

23

-

سکوهه

0542-3553344

بخش شیب آب- روستای سکوهه

24

مهرنوش بدخش

کرباسک

0542-2212024

بخش مرکزی -روستای کرباسک

25

هدی بدخش

کرباسک

0542-2212024

بخش مرکزی -روستای کرباسک

برای مشاهده کل مطالب بخش عملکرد اینجا را کلیک کنید.
زابل - میدان جهاد -خیابان شهید باقری -ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی زابل ، مرکز تلفن : 2254534- 2225405 - 2254532 - 2225402 تلفن گویا : 2254700 تمامی حقوق معنوی این پایگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشکی زابل می باشد
Persian site map - English site map - Created in 0.266 seconds with 1058 queries by AWT YEKTAWEB 3174