[صفحه اصلی ]     [ English ]  
بخش‌های اصلی
ریاست دانشکده::
رسالت دانشکده::
معاون آموزشی::
معاون پژوهشی::
اخبار دانشکده::
اطلاعیه برای دانشجویان::
اعضای هیئت علمی ::
آموزش دانشکده::
مدیریت تحصیلات تکمیلی::
اساتید مشاور::
گروه پرستاری داخلی-جراحی::
گروه پرستاری::
گروه مامایی::
گروه فوریتهای پزشکی::
کانون اخلاق حرفه ای::
امور اداری::
فصلنامه پرستاری دیابت ::
کتابخانه دانشکده::
EDO دانشکده پرستاری::
پراتیک ::
کنگره،کتاب،طرح تحقیقاتی ومقالات ::
البوم تصاویر فلش ::
جستجوی کتاب درمنابع کتابخانه::
ستادشاهدوایثارگر::
کمیته تحقیقات دانشجویی::
تصاویر دانشکده::
::
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
دریافت اطلاعات پایگاه
نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در کادر زیر وارد کنید.
..
منابع

منابع اطلاعاتی دانشیار
ژورنال های پزشکی رایگان
راهنماها و اسلایدهای آموزشی
بهترین سایت های پزشکی

..
دسترسی ها

 

دانشکده پرستاری و مامایی تهران

 http://fnm.tums.ac.ir

دانشکده پرستاری و مامایی مشهد

http://www.mums.ac.ir/nurse

دانشکده پرستاری و مامایی شیراز 

http://nurs-midwif.sums.ac.ir 

دانشکده پرستاری و مامایی اصفهان 

http://nm.mui.ac.ir

 

..
سمینارها و همایش ها

سمینار چالشهای اخلاق بالینی ایران

دارای امتیاز بازآموزی برای مشمولین

آموزش مداوم وامتیاز فرهنگی برای اعضای

 محترم هیأت علمی دانشگاه های علوم پزشکی

زمان 7و8 اسفند ماه 93

آدرس دبیرخانه:تهران،ورودی کتابخانه ملی

مجتمع فرهنگستان های جمهوری اسلامی ایران

فرهنگستان علوم پزشکی

تلفن ثبت نام:88194031-021

 

*همایش کشوری عفونتهای بیمارستانی

6تا8 اسفند ماه 1393

مکان:زاهدان-دانشگاه علوم پزشکی زاهدان-

تالار بوعلی،آخرین مهلت نام نویسی و ارسال مقالات:

10بهمن ماه 1393برای اطلاعات بیشتر

مراجعه شود به :

seminars.zaums.ac.ir

*همایش زخم مزمن

10و11 اردیبهشت1394

مکان:ساری-میدان معلم-دانشگاه

علوم پزشکی مازندران-معاونت

 تحقیقات و فناوری

آخرین مهلت نام نویسی و ارسال

 خلاصه مقالات:

 25 فروردین1394

برای اطلاعات بیشتر مراجعه شود به

http://wound.mazums.ac.ir

تلفن:33044899-011

 

 

..

     شگفتی های شهر سوخته

:: مامایی پیوسته : کارشناسی پیوسته ::
 

برنامه انتخاب واحد ترم اول مامایی-کارشناسی پیوسته

ردیفکد

نام درس

کل واحد

واحدنظری

واحدعملی

کارآموزی

پیشنیاز

1

تشریح 1

2

1/5

0/5

-

2

فیزیولوژی عمومی(1)

3

3

--

-

3

بیوشیمی

2

1/5

0/5

-

4

سلول شناسی و بافت شناسی

2

1/5

0/5

-

5

اصول و فنون پرستاری و مامایی

2

1

1

-

6

فن آوری اطلاعات

1

0/5

0/5

-

7

میکروب شناسی

2

2

-

-

اصول خدمات بهداشت جامعه (بهداشت1)

2

1/5

-

0/5

-

8

اندیشه اسلامی(1)

2

2

-

-

9

زبان خارجه پیش دانشگاهی

2

2

-

-

  تعداد واحد : 20 واحد


برنامه انتخاب واحد ترم دوم مامایی -کارشناسی پیوسته (بهمن)

ردیف

کد

نام درس

کل واحد

واحد نظری

واحد عملی

کارآموزی

پیش نیاز یا همزمان

1

تشریح 2

3

2/5

0/5

-

تشریح 1

2

فیزیولوژی (2)

2

1/5

0/5

-

فیزیولوژی 1 تشریح 2

3

اصول تغذیه مادر و کودک

2

2

-

-

بیوشیمی-فیزیولوژی 1 و 2

4

جنین شناسی

2

2

-

-

سلول و بافت شناسی-تشریح 1و2

5

روانشناسی عمومی،زن و خانواده

2

2

-

-

ندارد

6

انگل شناسی و قارچ

1

1

-

-

میکروب شناسی نظری

میکروب شناسی عملی

1

-

1

-

میکروب شناسی نظری-انگل و قارچ شناسی

7

اصول و فنون مامایی(کارآموزی)

1

-

-

1

اصول و فنون مامایی

8

ایمنی شناسی

2

1/5

0/5

-

بیوشیمی

9

زبان عمومی

3

3

-

-

زبان پیش دانشگاهی

تربیت بدنی(1)

1

-

1

-

ندارد

 تعداد واحد: 20 واحد


برنامه انتخاب واحد ترم سوم مامایی -کارشناسی پیوسته

ردیف

کد

نام درس

کل واحد

واحد

واحد عملی

کارآموزی

پیشنیاز

1

داروشناسی عمومی(1)

2

2

-

-

بیوشیمی-فیزیولوژی1و2

2

بارداری و زایمان(1)-بارداری طبیعی

2

2

-

-

علوم پایه

3

کارآموزی بارداری طبیعی

1

-

-

-

بارداری و زایمان (1)

4

اصول اپیدمیولوژی و مبارزه با بیماریها

2

2

-

-

اصول خدمات بهداشتی

ژنتیک

2

2

-

-

-

5

نوزادان

2

2

-

-

جنین شناسی

6

فیزیوپاتولوژی و بیماریهای داخلی(1)

3

3

-

-

دروس علوم پایه و نشانه شناسی

7

نشانه شناسی  و معاینات فیزیکی

1

1

-

-

تشریح1و2-فیزیولوژی 1و2-ایمنولوژی-میکروب شناسی-انگل و قارچ شناسی

8

کارآموزی نشانه شناسی و معاینات

1

-

-

1

نشانه شناسی و معاینات فیزیکی

9

انقلاب اسلامی ایران

2

-

-

-

-

10

تفسیر موضوعی قرآن

2

2

-

-

-

 تعداد واحد: 20 واحد


انتخاب واحد ترم چهارم مامایی- کارشناسی پیوسته (بهمن)

ردیف

کد

نام درس

کل واحد

واحد نظری

واحد عملی

کارآموزی

پیش نیاز

1

داروشناسی(2)

1

1

-

-

فیزیولوژی 1و2-داروشناسی1

2

فیزیوپاتولوژی و بیماریهای داخلی(2)

2

2

-

-

فیزیوپاتولوژی( 1)

3

بارداری و زایمان(2)-زایمان طبیعی

2

2

-

-

بارداری زایمان1نظری و کارآموزی

4

کارآموزی زایمان طبیعی144 ساعت

2

-

-

2

بارداری و زایمان(2)-زایمان طبیعی

5

کارآموزی نوزادان

1

-

-

1

نوزادان(نظری)

6

آماروروش تحقیق

2

1/5

0/5

-

اصول اپیدمیولوژی

7

زبان خارجه تخصصی

2

2

-

-

زبان عمومی

8

بیماریهای کودکان

2

2

-

-

نوزادان

9

آسیب شناسی عمومی و اختصاصی

1

0/5

0/5

-

سلول و بافت-میکروبشناسی نظری و عملی-انگل و قارچ شناسی-ایمنولوژی

10

ارتباطات،آموزش بهداشت و مشاوره-بهداشت3

1

1

-

-

اصول خدمات بهداشت-روانشناسی عمومی-اصول تغذیه مادر و کودک-بارداری و زایمان1-نوزادان-کودکان

11

اندیشه اسلامی(2)

2

2

-

-

-

12

اخلاق اسلامی

2

2

-

-

-

تعداد واحد:20 واحد


برنامه انتخاب واحد ترم پنجم مامایی – کارشناسی پیوسته

ردیف

کد

نام درس

کل واحد

واحد نظری

واحد  عملی

کارآموزی

پیشنیاز

1

بارداری و زایمان(3)-بارداری و زایمان غیر طبیعی

2

2

-

2

بارداری زایمان1و2

2

کارآموزی زایمان طبیعی و غیر طبیعی 144 ساعت

2

-

-

2

بارداری زایمان3

3

فیزیوپاتولوژی و بیماریهای داخلی(3)

2

2

-

-

فیزیوپاتولوژی وبیماریهای داخلی1و2

4

اصول روانپزشکی در مامایی

1

1

-

-

روانشناسی عمومی،زن و خانواده

5

کارآموزی بیماریهای داخلی و جراحی

1

-

-

1

نشانه شناسی و معاینه فیزیکی نظری و کارآموزی-فیزیوپاتولوژی1،2،3 و فیزیوپاتولوژی و بیماریهای جراحی

6

بهداشت مادر و کودک-بهداشت4

2

2

-

-

ارتباطات،آموزش بهداشت و مشاوره،بهداشت3 

7

کارآموزی بیماریهای کودکان

1

-

-

1

بیماره های کودکان

8

بیماریهای زنان و ناباروری

3

3

-

-

بارداری و زایمان1،2،3-نشانه شناسی و معاینه فیزیکی

9

رادیولوژی و سونولوژی و الکترولوژی درمامایی

1

1

-

-

بارداری وزایمان1،2،3-بیماریهای زنان

10

تاریخ،اخلاق،قوانین و حقوق در مامایی

1

-

-

-

بارداری و زایمان1،2-بیماریهای کودکان-بیماریهای زنان و کارآموزی زایمان طبیعی

11

حقوق و پزشکی قانونی در مامایی

1

-

-

-

تاریخ،اخلاق،قوامین و حقوق در مامایی

12

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

2

2

-

-

-

13

تربیت بدنی(2)(عملی)

1

1

-

-

-

 

تعداد واحد:20 واحد


برنامه انتخاب واحد ترم ششم مامایی -کارشناسی پیوسته

ردیف

کد

نام درس

کل واحد

واحد نظری

واحد عملی

کار آموزی

پیش نیاز

1

بارداری و زایمان (4)بیماریهای داخلی و جراحی

1

1

-

-

بارداری و زایمان 1،2،3- فیزیوپاتولوژی 1،2،3وبیماریهای جراحی و کارآموزی بیماریهای داخلی و جراحی

2

مدیریت وارتقای کیفیت در بهداشت مادر و کودک و باروری- بهداشت5

1

1

-

-

اصول خدمات بهداشت- ارتباطات.آموزش بهداشت و مشاوره

3

کار آموزی بهداشت باروری مادر و کودک و تنظیم خانواده

2

-

-

2

بهداشت مادر  وکودک و باروری -ارتباطات،آموزش بهداشت و مشاوره

4

اصول مدیریت و کاربرد آن در مامایی

2

2

-

-

بارداری و زایمان 1و2

5

کارآموزی پزشکی قانونی در مامایی

1

-

-

-

-

6

فیزیوپاتولوژیو بیماریهای جراحی

2

2

-

-

فیزیوپاتولوژی1و2

7

اختلالات عملکرد جنسی

1

1

-

-

اصول روانپزشکی در مامایی

8

کاآموزی بیماریهای زنان

2

-

-

-

بیماریهای زنان و ناباروری

9

مامایی مبتنی بر شواهد

1

0/5

0/5

-

-

10

یکی از دروس انتخابی

1

1

-

-

-

11

تاریخ تمدن و فرهنگ ایران و اسلام

2

2

-

-

-

12

فارسی

3

3

-

-

-

تعداد واحد:19واحد


 برنامه انتخاب واحد ترم هفتم مامایی -کارشناسی پیوسته

کارورزی در عرصه

ردیف

کد

نام درس

کل واحد

ساعت

محل کارورزی

1

کارآموزی در عرصه بارداری طبیعی و غیر طبیعی

3

153

درمانگاه های تخصصی بارداری

2

کارآموزی در عرصه نوزادان نیازمند مراقبتهای ویژه

1

51

دربخش های نوزادان بویژه نوزادان نیازمند مراقبتهای ویژه

3

کارآموزی در عرصه بهداشت باروری،مادروکودک و تنظیم خانواده

2

102

درمانگاه بهداشت مادر و کودک و تنظیم خانواده

4

کارآموزی در عرصه بیماریهای زنان وناباروری

2

102

درمانگاه های تخصصی زنان و ناباروری و نیز بخش جراحی ژنیکولوژی بیمارستانهای آموزشی

 

 تعداد واحد:8واحد


برنامه انتخاب واحد ترم هشتم مامایی -کارشناسی پیوسته

کارورزی در عرصه

ردیف

کد

نام درس

کل واحد

واحدنظری

محل کارورزی در عرصه

1

کارآموزی در عرصه زایمان طبیعی و غیرطبیعی(1)

2/5

255

بخش زایمان و بعداز زایمان بیمارستانهای آموزشی

2

کارآموزی درعرصه زایمان طبیعی و غیرطبیعی(2)

2/5

255

بخش زایمان و بعداز زایمان بیمارستان های آموزشی

3

کارآموزی درعرصه بیماریهای ذاخلی و جراحی در بارداری

1

51

بخشهای مامایی(داخلی و جراحی)(فقط صبح ها)

4

کارآموزی در عرصه مدیریت

1

51

بخشهای زنان و مامایی،زایمان و درمانگاه های مربوطه

5

کارآموزی در عرصه رادیولوژی و سونولوژی در مامایی و زنان

1

51

واحدهای رادیولوژی سونوگرافی ترجیحآ زایشگاه با مراجعین

 

   تعدادواحد:8واحد

 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

  

 

  

  

  

 

 

  

 

  

  

 

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

 

 

  

 

  

  

  

  

  

 

  

  

 

  

  

  

  

  

 

  

  

  

 

  

 

  

  

  

  

  

  

 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

 

 

  

  

  

  

 
 
  

 

 

  

  

 

  

 

  

  

  

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 

  

  

 

 

 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 
دفعات مشاهده: 5162 بار   |   دفعات چاپ: 567 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 93 بار   |   0 نظر
::
دانشکده پرستاری Nursing Medicine
تمامی حقوق معنوی این پایگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشکی زابل می باشد
Persian site map - English site map - Created in 0.234 seconds with 1013 queries by AWT YEKTAWEB 3174