برگشت به دانشگاه علوم پزشکی زابل
   [صفحه اصلی ]     [ English ]  
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
اطلاعات بیمارستان::
اطلاعات بیماران::
اطلاعات پزشکان بیمارستان::
آموزش::
واحدهای درمانی::
تعرفه ها::
تجهیزات پزشکی::
آموزش سلامت::
حاکمیت بالینی::
روابط عمومی::
مقالات::
احکام شرعی بهداشت و درمان::
مرکز انفورماتیک::
::
اخبار وزارت بهداشت
..
اخبار سلامت و پزشکی
..
اخبار دانشگاههای علوم پزشکی
..
:: فرم کلیات برنامه های آموزشی دستگاههای اجرایی برای سالهای برنامه توسعه به تفکیک عناوین دوره ها و پودمانها و سال اجرا ::
 | تاریخ ارسال: 1393/12/27 | 
 

فرم کلیات برنامه های آموزشی دستگاههای اجرایی برای سالهای برنامه توسعه به تفکیک عناوین دوره ها و پودمانها و سال اجرا

 

نام دستگاه: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زابل بیمارستان امام خمینی (ره)

 
                                                                                                                                                                                                                                                      
 

ردیف

 
 

سال اجرا

 
 

عنوان دوره ها یا پودمانها ی آموزشی

 
 

عمومی

 
 

شغلی

 
 

تعداد تقریبی شرکت کنندگان

 
 

میزان ساعت دوره

 
 

مشاغل شرکت کننده

 
 

مجری

 
 

محل جغرافیایی اجرا (استان، شهرستان)

 
 

نحوه اجرا

 
 

مدیران

 
 

کارکنان

 
 

حضوری

 
 

غیر حضوری

 
 

1

 
 

93

 
 

هموویژیلانس

 
 

 

 
 

*

 
 

80 نفر

 
 

8 ساعت

 
 

*

 
 

*

 
 

بیمارستان امام خمینی (ره)

 
 

دانشگاه علوم پزشکی زابل

 
 

*

 
 

 

 
 

2

 
 

93

 
 

آشنایی با دستگاهها و تجهیزات پزشکی

 
 

 

 
 

*

 
 

100 نفر

 
 

16 ساعت

 
 

 

 
 

*

 
 

"

 
 

"

 
 

*

 
 

 

 
 

3

 
 

93

 
 

تاثیرات هوای یونیزه

 
 

 

 
 

*

 
 

30 نفر

 
 

8 ساعت

 
 

 

 
 

*

 
 

"

 
 

"

 
 

*

 
 

 

 
 

4

 
 

93

 
 

آشنایی با داروهای بیهوشی و مخدر

 
 

 

 
 

*

 
 

80 نفر

 
 

8 ساعت

 
 

 

 
 

*

 
 

"

 
 

"

 
 

*

 
 

 

 
 

5

 
 

93

 
 

مایع درمانی در اطفال

 
 

 

 
 

*

 
 

80 نفر

 
 

8 ساعت

 
 

 

 
 

*

 
 

"

 
 

"

 
 

*

 
 

 

 
 

6

 
 

93

 
 

حفاظت پرتونگار باردار

 
 

 

 
 

*

 
 

30 نفر

 
 

8 ساعت

 
 

 

 
 

*

 
 

"

 
 

"

 
 

*

 
 

 

 
 

7

 
 

93

 
 

میکروب شناسی و محیط های کشت

 
 

 

 
 

*

 
 

50 نفر

 
 

8 ساعت

 
 

 

 
 

*

 
 

"

 
 

"

 
 

*

 
 

 

 
 

8

 
 

93

 
 

استانداردهای ایمنی و حفاظتی در رادیولوژی

 
 

 

 
 

*

 
 

30 نفر

 
 

8 ساعت

 
 

 

 
 

*

 
 

"

 
 

"

 
 

*

 
 

 

 
 

9

 
 

93

 
 

حاکمیت بالینی

 
 

 

 
 

*

 
 

100 نفر

 
 

8 ساعت

 
 

 

 
 

*

 
 

"

 
 

"

 
 

*

 
 

 

 
 

10

 
 

93

 
 

فشار خون درمان و آموزش به بیمار

 
 

 

 
 

*

 
 

100 نفر

 
 

18 ساعت

 
 

 

 
 

*

 
 

"

 
 

"

 
 

*

 
 

 

 
 

11

 
 

93

 
 

فیزیوتراپی در بیماران CVA و نحوه راه اندازی آن

 
 

 

 
 

*

 
 

60 نفر

 
 

8 ساعت

 
 

 

 
 

*

 
 

"

 
 

"

 
 

*

 
 

 

 
 

12

 
 

93

 
 

مضرات اشعه روی اندام ها

 
 

 

 
 

*

 
 

30 نفر

 
 

16 ساعت

 
 

 

 
 

*

 
 

"

 
 

"

 
 

*

 
 

 

 
 

13

 
 

93

 
 

نکات حفاظتی و عوامل موثر در کیفیت تصویر

 
 

 

 
 

*

 
 

30 نفر

 
 

8 ساعت

 
 

 

 
 

*

 
 

"

 
 

"

 
 

*

 
 

 

 
 

14

 
 

93

 
 

دارو شناسی و محاسبات دارویی در بخش

 
 

 

 
 

*

 
 

100 نفر

 
 

8 ساعت

 
 

 

 
 

*

 
 

"

 
 

"

 
 

*

 
 

 

 
 

15

 
 

93

 
 

تلفیق دارویی

 
 

 

 
 

*

 
 

100نفر

 
 

8 ساعت

 
 

 

 
 

*

 
 

"

 
 

"

 
 

"

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فرم کلیات برنامه های آموزشی دستگاههای اجرایی برای سالهای برنامه توسعه به تفکیک عناوین دوره ها و پودمانها و سال اجرا

 

نام دستگاه: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زابل بیمارستان امام خمینی (ره)

 
                                                                                                                                                                                                                                                      
 

ردیف

 
 

سال اجرا

 
 

عنوان دوره ها یا پودمانها ی آموزشی

 
 

عمومی

 
 

شغلی

 
 

تعداد تقریبی شرکت کنندگان

 
 

میزان ساعت دوره

 
 

مشاغل شرکت کننده

 
 

مجری

 
 

محل جغرافیایی اجرا (استان، شهرستان)

 
 

نحوه اجرا

 
 

مدیران

 
 

کارکنان

 
 

حضوری

 
 

غیر حضوری

 
 

16

 
 

93

 
 

CPR  پیشرفته

 
 

 

 
 

*

 
 

100 نفر

 
 

8 ساعت

 
 

*

 
 

*

 
 

بیمارستان امام خمینی (ره)

 
 

دانشگاه علوم پزشکی زابل

 
 

*

 
 

 

 
 

17

 
 

93

 
 

نقش تغذیه در بیماریها

 
 

 

 
 

*

 
 

100 نفر

 
 

8 ساعت

 
 

 

 
 

*

 
 

"

 
 

"

 
 

*

 
 

 

 
 

18

 
 

93

 
 

ادم حاد ریه

 
 

 

 
 

*

 
 

100 نفر

 
 

8 ساعت

 
 

 

 
 

*

 
 

"

 
 

"

 
 

*

 
 

 

 
 

19

 
 

93

 
 

نقش خود در تشخیص ارزشها و عقاید گیرندگان خدمت و رعایت حقوق آنان

 
 

 

 
 

*

 
 

120 نفر

 
 

8 ساعت

 
 

 

 
 

*

 
 

"

 
 

"

 
 

*

 
 

 

 
 

20

 
 

93

 
 

اورژانس و برخورد با بیماران اورژانسی

 
 

 

 
 

*

 
 

70 نفر

 
 

8 ساعت

 
 

 

 
 

*

 
 

"

 
 

"

 
 

*

 
 

 

 
 

21

 
 

93

 
 

نحوه کار با وینتلاتور

 
 

 

 
 

*

 
 

80 نفر

 
 

8 ساعت

 
 

 

 
 

*

 
 

"

 
 

"

 
 

*

 
 

 

 
 

22

 
 

93

 
 

احیاء بزرگسال و نحوه گزارش نویسی آن

 
 

 

 
 

*

 
 

100 نفر

 
 

8 ساعت

 
 

 

 
 

*

 
 

"

 
 

"

 
 

*

 
 

 

 
 

23

 
 

93

 
 

هموفیلی و انواع آن

 
 

 

 
 

*

 
 

100 نفر

 
 

8 ساعت

 
 

 

 
 

*

 
 

"

 
 

"

 
 

*

 
 

 

 
 

24

 
 

93

 
 

تفسیر لام های خونی

 
 

 

 
 

*

 
 

50 نفر

 
 

8 ساعت

 
 

 

 
 

*

 
 

"

 
 

"

 
 

*

 
 

 

 
 

25

 
 

93

 
 

بهداشت محیط

 
 

 

 
 

*

 
 

120 نفر

 
 

8 ساعت

 
 

 

 
 

*

 
 

"

 
 

"

 
 

*

 
 

 

 
 

26

 
 

93

 
 

ایمنی و سلامت شغلی

 
 

 

 
 

*

 
 

120 نفر

 
 

8 ساعت

 
 

 

 
 

*

 
 

"

 
 

"

 
 

*

 
 

 

 
 

27

 
 

93

 
 

کنترل عفونت

 
 

 

 
 

*

 
 

120 نفر

 
 

8 ساعت

 
 

 

 
 

*

 
 

"

 
 

"

 
 

*

 
 

 

 
 

28

 
 

93

 
 

مراقبت پرستاری مارگزیدگی ها

 
 

 

 
 

*

 
 

80 نفر

 
 

8 ساعت

 
 

 

 
 

*

 
 

"

 
 

"

 
 

*

 
 

 

 
 

29

 
 

93

 
 

تفسیر ECG

 
 

 

 
 

*

 
 

100 نفر

 
 

8 ساعت

 
 

 

 
 

*

 
 

"

 
 

"

 
 

*

 
 

 

 
 

30

 
 

93

 
 

مراقبت های پرستاری در دهیدراتانسیون (آب و الکترولیت)

 
 

 

 
 

*

 
 

 80 نفر

 
 

8 ساعت

 
 

 

 
 

*

 
 

"

 
 

"

 
 

"

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

فرم کلیات برنامه های آموزشی دستگاههای اجرایی برای سالهای برنامه توسعه به تفکیک عناوین دوره ها و پودمانها و سال اجرا

 

نام دستگاه: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زابل بیمارستان امام خمینی (ره)

 
                                                                                                                                                                                                                                                      
 

ردیف

 
 

سال اجرا

 
 

عنوان دوره ها یا پودمانها ی آموزشی

 
 

عمومی

 
 

شغلی

 
 

تعداد تقریبی شرکت کنندگان

 
 

میزان ساعت دوره

 
 

مشاغل شرکت کننده

 
 

مجری

 
 

محل جغرافیایی اجرا (استان، شهرستان)

 
 

نحوه اجرا

 
 

مدیران

 
 

کارکنان

 
 

حضوری

 
 

غیر حضوری

 
 

31

 
 

93

 
 

بیماریهای شایع اطفال(تب و تشنج ، پنومونی و ...)

 
 

 

 
 

*

 
 

80 نفر

 
 

8 ساعت

 
 

*

 
 

*

 
 

بیمارستان امام خمینی (ره)

 
 

دانشگاه علوم پزشکی زابل

 
 

*

 
 

 

 
 

32

 
 

93

 
 

مراقبتهای پرستاری در تالاسمی

 
 

 

 
 

*

 
 

80 نفر

 
 

8 ساعت

 
 

 

 
 

*

 
 

"

 
 

"

 
 

*

 
 

 

 
 

33

 
 

93

 
 

مراقبتهای پرستاری در هپاتیت

 
 

 

 
 

*

 
 

80 نفر

 
 

8 ساعت

 
 

 

 
 

*

 
 

"

 
 

"

 
 

*

 
 

 

 
 

34

 
 

93

 
 

اورژانس مسمومیت ها

 
 

 

 
 

*

 
 

80 نفر

 
 

8 ساعت

 
 

 

 
 

*

 
 

"

 
 

"

 
 

*

 
 

 

 
 

35

 
 

93

 
 

مدیریت بحران

 
 

 

 
 

*

 
 

100 نفر

 
 

8 ساعت

 
 

 

 
 

*

 
 

"

 
 

"

 
 

*

 
 

 

 
 

36

 
 

93

 
 

مدیریت خطر

 
 

 

 
 

*

 
 

100 نفر

 
 

8 ساعت

 
 

 

 
 

*

 
 

"

 
 

"

 
 

*

 
 

 

 
 

37

 
 

93

 
 

تفسیر رادیوگرافی

 
 

 

 
 

*

 
 

100 نفر

 
 

8 ساعت

 
 

 

 
 

*

 
 

"

 
 

"

 
 

*

 
 

 

 
 

38

 
 

93

 
 

رژیم غذایی در بیماران اطفالی

 
 

 

 
 

*

 
 

100 نفر

 
 

8 ساعت

 
 

 

 
 

*

 
 

"

 
 

"

 
 

*

 
 

 

 
 

39

 
 

93

 
 

تفسیر ABGاقدامات درمانی آن

 
 

 

 
 

*

 
 

80 نفر

 
 

8 ساعت

 
 

 

 
 

*

 
 

"

 
 

"

 
 

*

 
 

 

 
 

40

 
 

93

 
 

RCA  (تحلیل ریشه ای علل)

 
 

 

 
 

*

 
 

50 نفر

 
 

8 ساعت

 
 

 

 
 

*

 
 

"

 
 

"

 
 

*

 
 

 

 
 

41

 
 

93

 
 

آشنایی با استانداردهای اعتباربخشی

 
 

 

 
 

*

 
 

100 نفر

 
 

8 ساعت

 
 

 

 
 

*

 
 

"

 
 

"

 
 

*

 
 

 

 
 

42

 
 

93

 
 

ممیزی بالینی /92

 
 

 

 
 

*

 
 

50 نفر

 
 

8 ساعت

 
 

 

 
 

*

 
 

"

 
 

"

 
 

*

 
 

 

 
 

43

 
 

93

 
 

آشنایی پرسنل با اثر بخشی بالینی

 
 

 

 
 

*

 
 

50 نفر

 
 

8 ساعت

 
 

 

 
 

*

 
 

"

 
 

"

 
 

*

 
 

 

 
 

44

 
 

93

 
 

خط مش نویسی

 
 

 

 
 

*

 
 

50 نفر

 
 

8 ساعت

 
 

 

 
 

*

 
 

"

 
 

"

 
 

*

 
 

 

 
 

45

 
 

93

 
 

مدیریت عمومی

 
 

 

 
 

*

 
 

50نفر

 
 

8 ساعت

 
 

 

 
 

*

 
 

"

 
 

"

 
 

"

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فرم کلیات برنامه های آموزشی دستگاههای اجرایی برای سالهای برنامه توسعه به تفکیک عناوین دوره ها و پودمانها و سال اجرا

 

نام دستگاه: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زابل بیمارستان امام خمینی (ره)

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 

ردیف

 
 

سال اجرا

 
 

عنوان دوره ها یا پودمانها ی آموزشی

 
 

عمومی

 
 

شغلی

 
 

تعداد تقریبی شرکت کنندگان

 
 

میزان ساعت دوره

 
 

مشاغل شرکت کننده

 
 

مجری

 
 

محل جغرافیایی اجرا (استان، شهرستان)

 
 

نحوه اجرا

 
 

مدیران

 
 

کارکنان

 
 

حضوری

 
 

غیر حضوری

 
 

46

 
 

93

 
 

CPR پایه

 
 

 

 
 

*

 
 

130 نفر

 
 

8 ساعت

 
 

*

 
 

*

 
 

بیمارستان امام خمینی (ره)

 
 

دانشگاه علوم پزشکی زابل

 
 

*

 
 

 

 
 

47

 
 

93

 
 

بیماریهای شایع داخلی(آسم ، پنومونی)

 
 

 

 
 

*

 
 

80 نفر

 
 

8 ساعت

 
 

 

 
 

*

 
 

"

 
 

"

 
 

*

 
 

 

 
 

48

 
 

93

 
 

بیماریهای شایع اورژانس و تازه های عفونی

 
 

 

 
 

*

 
 

80 نفر

 
 

8 ساعت

 
 

 

 
 

*

 
 

"

 
 

"

 
 

*

 
 

 

 
 

49

 
 

93

 
 

پاتوژنز و راههای انتقال و نحوه پیشگیری از ایدز

 
 

 

 
 

*

 
 

80 نفر

 
 

8 ساعت

 
 

 

 
 

*

 
 

"

 
 

"

 
 

*

 
 

 

 
 

50

 
 

93

 
 

دیابت و مراقبت های پرستاری مربوط به آن

 
 

 

 
 

*

 
 

100 نفر

 
 

8 ساعت

 
 

 

 
 

*

 
 

"

 
 

"

 
 

*

 
 

 

 
 

51

 
 

93

 
 

آموزش آتشنشانی با DHIL

 
 

*

 
 

 

 
 

150 نفر

 
 

8 ساعت

 
 

*

 
 

*

 
 

"

 
 

"

 
 

*

 
 

 

 
 

52

 
 

93

 
 

باکتری

 
 

 

 
 

*

 
 

60 نفر

 
 

8 ساعت

 
 

 

 
 

*

 
 

"

 
 

"

 
 

*

 
 

 

 
 

53

 
 

93

 
 

نکات مهم در تفسیر پاسخ آزمایشگاهی

 
 

 

 
 

*

 
 

100 نفر

 
 

8 ساعت

 
 

 

 
 

*

 
 

"

 
 

"

 
 

*

 
 

 

 
 

54

 
 

93

 
 

PTH

 
 

 

 
 

*

 
 

50 نفر

 
 

8 ساعت

 
 

 

 
 

*

 
 

"

 
 

"

 
 

*

 
 

 

 
 

55

 
 

93

 
 

گزارش نویسی در پرستاری

 
 

 

 
 

*

 
 

100 نفر

 
 

8 ساعت

 
 

 

 
 

*

 
 

"

 
 

"

 
 

*

 
 

 

 
 

56

 
 

93

 
 

تریاژ بیمارستانی

 
 

 

 
 

*

 
 

100 نفر

 
 

8 ساعت

 
 

 

 
 

*

 
 

"

 
 

"

 
 

*

 
 

 

 
 

57

 
 

93

 
 

تداخلات دارویی

 
 

 

 
 

*

 
 

100 نفر

 
 

8 ساعت

 
 

 

 
 

*

 
 

"

 
 

"

 
 

*

 
 

 

 
 

58

 
 

93

 
 

بیماریهای شایع قلبی (تازه های قلب)

 
 

 

 
 

*

 
 

100 نفر

 
 

8 ساعت

 
 

 

 
 

*

 
 

"

 
 

"

 
 

*

 
 

 

 
 

59

 
 

93

 
 

کار با دستگاه اتوانالایزر

 
 

 

 
 

*

 
 

50 نفر

 
 

8 ساعت

 
 

 

 
 

*

 
 

"

 
 

"

 
 

*

 
 

 

 
 

60

 
 

93

 
 

مدیریت پرستاری

 
 

 

 
 

 

 
 

70 نفر

 
 

8 ساعت

 
 

 

 
 

*

 
 

"

 
 

"

 
 

 

 
 

 

 
 

61

 
 

93

 
 

آشنایی با داروهای ترالی اورژانس

 
 

 

 
 

 

 
 

100 نفر

 
 

8 ساعت

 
 

 

 
 

*

 
 

"

 
 

"

 
 

 

 
 

 

 
 

62

 
 

93

 
 

ارتقاء مهارتهای رفتاری و ارتباطی

 
 

 

 
 

 

 
 

100 نفر

 
 

8 ساعت

 
 

 

 
 

*

 
 

"

 
 

"

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

فرم کلیات برنامه های آموزشی دستگاههای اجرایی برای سالهای برنامه توسعه به تفکیک عناوین دوره ها و پودمانها و سال اجرا

 

نام دستگاه: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زابل بیمارستان امام خمینی (ره)

 
                                                                                                                                                                                                                                                      
 

ردیف

 
 

سال اجرا

 
 

عنوان دوره ها یا پودمانها ی آموزشی

 
 

عمومی

 
 

شغلی

 
 

تعداد تقریبی شرکت کنندگان

 
 

میزان ساعت دوره

 
 

مشاغل شرکت کننده

 
 

مجری

 
 

محل جغرافیایی اجرا (استان، شهرستان)

 
 

نحوه اجرا

 
 

مدیران

 
 

کارکنان

 
 

حضوری

 
 

غیر حضوری

 
 

63

 
 

93

 
 

راهنمای تدوین برنامه عملیاتی و استراتژیک

 
 

 

 
 

*

 
 

50 نفر

 
 

8 ساعت

 
 

*

 
 

*

 
 

بیمارستان امام خمینی (ره)

 
 

دانشگاه علوم پزشکی زابل

 
 

*

 
 

 

 
 

64

 
 

93

 
 

مراقبتهای پرستاری دربیماران دیالیزی

 
 

 

 
 

*

 
 

60 نفر

 
 

8 ساعت

 
 

 

 
 

*

 
 

"

 
 

"

 
 

*

 
 

 

 
 

65

 
 

93

 
 

مدیریت پسماندهای عفونی و نحوه انتقال نمونه های عفونی

 
 

 

 
 

*

 
 

80 نفر

 
 

8 ساعت

 
 

 

 
 

*

 
 

"

 
 

"

 
 

*

 
 

 

 
 

66

 
 

93

 
 

فیزیوتراپی تنفسی در بیماران مختلف

 
 

 

 
 

*

 
 

60 نفر

 
 

8 ساعت

 
 

 

 
 

*

 
 

"

 
 

"

 
 

*

 
 

 

 
 

67

 
 

93

 
 

PCR

 
 

 

 
 

*

 
 

50 نفر

 
 

8 ساعت

 
 

 

 
 

*

 
 

"

 
 

"

 
 

*

 
 

 

 
 

68

 
 

93

 
 

نقش داروهای ظهور و ثبوت در فیلم ها

 
 

 

 
 

*

 
 

30 نفر

 
 

8 ساعت

 
 

 

 
 

*

 
 

"

 
 

"

 
 

*

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
دفعات مشاهده: 1790 بار   |   دفعات چاپ: 198 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
::
برای مشاهده کل مطالب بخش آموزش اینجا را کلیک کنید.
بیمارستان امام خمینی (ره) h.emam
تمامی حقوق معنوی این پایگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشکی زابل می باشد
Persian site map - English site map - Created in 0.651 seconds with 920 queries by AWT YEKTAWEB 3174