• قابل توجه پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون استخدامی پیمانی مورخه 95/08/21

  ./files/site1/custom_tpl_files/img/peymani2.jpg

  5
 • اطلاعیه جذب نیروی بهیار بصورت قرارداد طرح پزشک خانواده

  ./files/site1/custom_tpl_files/img/behyari952.jpg

  5
 • ثبت نام متقاضیان مشمولین طرح

  ./files/site1/custom_tpl_files/img/btarh95.jpg

  5
 • دسترسی آزمایشی به پایگاه اطلاعاتی reaxys

  ./files/site1/custom_tpl_files/img/breaxys.jpg

  5
 • مسابقه عکاسی با موضوع راهکارهای پیشگیری از ابتلا به دیابت

  ./files/site1/custom_tpl_files/img/bdiabet.jpg

  5
 • معرفی پروژه های دانشگاه

  ./files/site1/custom_tpl_files/project/bproject1.jpg

  5
 • معرفی پروژه های دانشگاه

  ./files/site1/custom_tpl_files/project/bproject2.jpg

  5
 • معرفی پروژه های دانشگاه

  ./files/site1/custom_tpl_files/project/bproject3.jpg

  5
 • معرفی پروژه های دانشگاه

  ./files/site1/custom_tpl_files/project/bproject4.jpg

  5
 • معرفی پروژه های دانشگاه

  ./files/site1/custom_tpl_files/project/bproject5.jpg

  5
 • معرفی پروژه های دانشگاه

  ./files/site1/custom_tpl_files/project/bproject6.jpg

  5
 • معرفی پروژه های دانشگاه

  ./files/site1/custom_tpl_files/project/bproject7.jpg

  5
 • معرفی پروژه های دانشگاه

  ./files/site1/custom_tpl_files/project/bproject8.jpg

  5
 • معرفی پروژه های دانشگاه

  ./files/site1/custom_tpl_files/project/bproject9.jpg

  5
 • معرفی پروژه های دانشگاه

  ./files/site1/custom_tpl_files/project/bproject10.jpg

  5
 • معرفی پروژه های دانشگاه

  ./files/site1/custom_tpl_files/project/bproject11.jpg

  5
 • تشکیل جلسه کمیته ایدز دانشگاه

  ./files/site1/custom_tpl_files/img/beidz95.jpg

  5
 • برگزاری جلسه صندوق بسیج جامعه پزشکی

  ./files/site1/custom_tpl_files/img/bsandoghbasij.jpg

  5
 • برگزاری جلسه کمیته سل دانشگاه

  ./files/site1/custom_tpl_files/img/bsel95.jpg

  5
 • جلسه شورای فرهنگی و برنامه های فرهنگی

  ./files/site1/custom_tpl_files/img/bshorafarhagi.jpg

  5
 • قدردانی از کارکنان هسته گزینش دانشگاه به مناسبت کسب عنوان برتر

  ./files/site1/custom_tpl_files/img/bgozinesh95.jpg

  5

 • اطلاعات تماس
 • 3دفتر ریاست : 2222069
 • نمابر : 32225150
 • 3اداره آمار و فناوری اطلاعات : 2233088
 • 3روابط عمومی : 2254538
 • 3معاونت تحقیقات و فناوری :2230770
 • معاونت دانشجویی :32254741
 • اطلاعات تماس
 • معاونت توسعه مدیریت
  و منابع : 32234699
 • نمابر : 32232023-054
 • معاونت آموزشی : 32254544
 • 3معاونت بهداشتی : 2222035
 • 3معاونت غذا و دارو : 2251790
 • معاونت درمان : 32250991
 • اطلاعات تماس
 • بیمارستان امیرالمومنین(ع) : 32295117
 • بیمارستان امام خمینی (ره) : 32232014
 • 3بیمارستان سیدالشهداء زهک : 3222614
 • مرکز بهداشت زابل :32221742
 • شبکه بهداشت و درمان زهک :33224440
 • اطلاعات تماس
 • 3دانشکده پرستاری :2223948
 • دانشکده پزشکی : 32253537
 • دانشکده پیراپزشکی :
 • دانشکده داروسازی :32253527
 • 3دانشکده بهداشت :2253536